China rondreizen

Onuitwisbare indrukken

cn, beijing, tempel van de hemel (4).jpg
Tempel van de Hemel, Beijing
Zoeken & filter
 

rondreis gevonden rondreizen gevonden

Haal alles uit uw China rondreis

Al onze China rondreizen zijn in balans. De maximale mix van cultuur en natuur en kennismaken met de inwoners van de steden en de bewoners van het platteland. Kennismaken met de Han-Chinezen en de 55 volken die behoren tot de zogenaamde minderheden, zoals de Tibetanen en de Oeigoeren. De bekende highlights bezoeken en bewonderen, maar ook verrassende ingrediënten die een rondreis naar China onvergetelijk maken. Onze rondreizen zijn ook in balans, omdat u er binnen de tijd die u beschikbaar heeft voor uw individuele China rondreis, het maximale uithaalt. We presenteren onze reizen in de volgorde van de tijd die u beschikbaar heeft. Toch zult u moeten kiezen. Welke bekende highlights wilt u zien? Door welke minder bekende highlights wilt u zich laten verrassen? Of combineert u China met het prachtige Tibet.
lees meer
Landkaart China

Wat maakt China zo bijzonder?
Wat gaat u overtuigen om voor een rondreis door China te kiezen?

Anders dan bij andere landen merken wij dat pure nieuwsgierigheid de belangrijkste drijfveer is om rond te gaan reizen in China. Hieronder geven we u nog heel veel andere zeer valide argumenten om voor China te kiezen, maar het allerbelangrijkste blijft die nieuwsgierigheid. Begrijpen wat daar gebeurt, met eigen ogen zien hoe snel de ontwikkelingen gaan, de dynamiek voelen van een land, nee, eerder een continent. China waar qua economische en sociale vooruitgang en ontwikkeling van de afgelopen decennia geen maat op staat. China dat z’n plek opeist als politieke wereldmacht mede op grond van die economische macht. Nu de tweede economie van de wereld maar de koppositie is binnen handbereik. Dat is de ambitie van de machthebbers in China en van zijn meer dan een miljard inwoners. De ambitie om weer een rijk en machtig land te zijn, zoals het ooit was, eeuwen geleden, toen China bekend stond als het ‘Rijk van het Midden’. Veel van die rijkdom en macht van toen kunt u nog steeds zien. Zoals het beroemde Terracottaleger van China’s eerste keizer, de Grote Muur, de keizerlijke paleizen zoals de Verboden Stad, beroemde tuinen en indrukwekkende kloosters en tempels. Er wonen meer dan 1 miljard mensen in China, die we gemakshalve Chinezen noemen. Maar er wonen ook 55 bevolkingsgroepen die tot de zgn. minderheden behoren, zoals de Tibetanen, Mongolen, Oeigoeren en de Miao. China telt alleen al daarom vele verschillende tradities en culturen en u kunt het allemaal zien en beleven. Het onmetelijk grote land heeft diverse prachtige landschappen: van hoge bergen, kale woestijnen en de mooiste karstbergen, tot vruchtbare rivierdelta's en uitgestrekte graslanden. China is ook het land van de miljoenensteden: Beijing, Shanghai, Hongkong, Guangzhou (Canton), Hongkong, Wuhan, Tianjin, Shenzhen, Chongqing en Chengdu. Allemaal fascinerende werelden op zich. Bent u in Chengdu, ga dan zeker kijken naar China’s levende nationale mascotte en vaak ingezet als diplomatieke smeerolie, de altijd bamboe etende pandabeer. Gelukkig is er nog voldoende authenticiteit in de plattelandsdorpen in het binnenland. En overal geniet u van de heerlijke Chinese keuken.

Is het de rijke geschiedenis van meer dan 5000 jaar?

China kent een van de oudste beschavingen ter wereld. Met een rijke duizelingwekkende geschiedenis die tot meer dan 5.000 jaar teruggaat. Het land heeft een enorme rijkdom aan historisch erfgoed en wereldberoemde monumenten, zoals de Grote Chinese Muur, de Verboden Stad in Beijing en het Terracottaleger van de eerste keizer in Xi'an. Meer dan 60 objecten staan op de UNESCO Werelderfgoedlijst, zoals het Zomerpaleis in Beijing, de Gele bergen en de Grote Boeddha van Leshan. Te veel om hier allemaal op te noemen, en te veel om in één rondreis te gaan zien. Wie China beter wil begrijpen, ontkomt er niet aan zich enigszins te verdiepen in zijn dynamische, soms heftige geschiedenis. Het land heeft veel veranderingen doorgemaakt, vooral in de 20e eeuw. China heeft in zijn lange geschiedenis sterke en zwakkere periodes gekend. Kundige keizers en corrupte heersers, triomfen en nederlagen wisselden elkaar af. Dan weer territoriale expansie, dan weer buitenlandse overheersing. Al deze gebeurtenissen, al deze heersers hebben hun sporen in het land nagelaten. Het is te zien in China's monumenten, in de legendes, in de taal, in kleding, ja zelfs in hun keuken.

Wie zich in begint te lezen in China's geschiedenis, duizelt het al snel van alle namen en jaartallen. Maak een eerste begin, haal meer uit uw reis en begrijp China sneller en beter door de volgende 4 namen uit uw hoofd te leren: Qin, Han, Tang en Ming.
De Qin was de eerste dynastie van China, vermaard en berucht door de Eerste Keizer en zijn Terracottaleger. De Han, Tang en Ming worden beschouwd als China's 3 grote dynastieën, de gouden periodes waarin China’s macht en cultuur tot ongekende hoogte bloeide.

Qin (221 – 207 v.C.)
China werd in 221 v.C. verenigd tot één groot rijk door de vorst van Qin (spreek uit: Tjhin). Hij slaagde erin om andere naburige staten te onderwerpen en één verenigd China te stichten. Het woord 'China' is afgeleid van de naam 'Qin'. De vorst kroonde zichzelf tot “Qin Shi Huangdi”, dat betekent “Eerste keizer van China”. Hij stichtte de hoofdstad in Xianyang, vlakbij de huidige stad Xi'an. Onder het strenge schrikbewind van de keizer werd een groot deel van de bevolking gedwongen te werken aan grote bouwwerken, zoals de Grote Muur, irrigatiewerken, paleizen en het wereldberoemde Terracottaleger; deel van het grafcomplex voor de keizer. De keizer voerde hervormingen door in de staatsinrichting, taal, wetten, maten en gewichten. De Qin-dynastie was geen lang leven beschoren. De keizer stierf een natuurlijke dood in 210 v.C. en werd begraven in zijn mausoleum bewaakt door legers van levensgrote terracotta soldaten. Zijn graf werd geplunderd en de keizer raakte bijna 2.000 jaar in vergetelheid tot 1974. Toen stuitte een boer bij het graven van een waterput op een terracotta soldatenhoofd. Archeologen hadden al snel door dat dit het megalomane mausoleum van de Eerste Keizer moest zijn, tot dan toe alleen bekend uit legendes. De ontdekking van het Terracotta Leger maakte de onbekende provinciestad Xi'an, na Beijing, in één klap tot China’s tweede toeristische bestemming.

Han (206 v.C – 220 n.C.)
Na de heftige jaren van de Qin-dynastie volgden bijna 400 jaar van rust, veiligheid en economische groei tijdens de Han-dynastie. De Han was ongekend belangrijk voor China: de fundamenten voor het land en de staat werden tijdens deze periode gelegd. Nu nog noemen Chinezen zich “Han Ren”, Han-Chinezen. De leer van de filosoof Confucius (551 – 479 v.C.) werd na verloop van tijd de staatsideologie. Normen en waarden die deze filosoof heeft vastgelegd, zijn vandaag de dag nog steeds geldend, niet alleen in de Chinese samenleving. Zijn gedachtegoed vond ook navolging in die van Korea, Japan en in overzeese Chinese gemeenschappen. Tijdens de Han breidde China zijn territorium uit en versterkte zijn grenzen langs de Grote Muur, die verder werd uitgebouwd. Om de handel langs de Zijderoute te beschermen versterkte China zijn rijk naar het westen tot in de Taklamakan-woestijn. Het land beleefde een stabiele periode van economische en culturele bloei. Er waren intensieve culturele uitwisselingen met omliggende landen als Japan, Korea en India. Verder naar het zuiden vergrootte China zijn invloedssferen in de (huidige) provincies Yunnan, Guangxi, Guangdong, Fujian en verder naar Vietnam. De handel met Birma en India bloeide. Han-China viel in 220 n.C. uiteen in 3 staten. Periodes van verdeeldheid, burgeroorlog en overheersing door niet-Chinese ‘barbaarse’ volkeren volgden elkaar op. Het zou nog zeker 400 jaar duren voor China weer door een dergelijke sterke dynastie werd bestuurd.

Tang (618 – 906 n.C.)
China beleefde een bloeiperiode tijdens de ‘middeleeuwen’, tijdens de Tang-dynastie (618-906 n.C.). De Tang-keizers bouwden verder op het fundament van de Han-dynastie. De grenzen langs de Grote Muur werden versterkt tegen binnenvallende Turken en het gebied langs de Zijderoute door Centraal-Azië, eerder in Chinese handen tijdens de Han, werd terugveroverd. Tijdens de Tang breidde China zijn gebied enorm uit, tot in het huidige Pakistan, Iran, Afghanistan, Oezbekistan, Zuid-Korea en Vietnam. Tijdens deze dynastie bloeide de internationale handel met Centraal-Azië (en indirect Europa) langs de Zijderoute. De Tang kenmerkte zich door een kosmopolitische openheid en culturele uitwisseling met de verscheidene volkeren die nu binnen de grenzen van het Chinese rijk woonden. De hoofdstad Chang'an, het huidige Xi'an, was in die tijd de grootste stad ter wereld, met een internationale bevolking. Perzen, Arabieren, Oeigoeren en joden kwamen langs de Zijderoute binnen in Xi'an, woonden in hun eigen wijken en brachten hun cultuur en religie mee. De sporen van deze welvarende periode zijn vandaag nog steeds te zien in Xi'an en daarbuiten.
Helaas ging de Tang ten onder aan interne strijd, boerenopstanden en rebellie. Van de 10e tot en met de 14e eeuw werd China wederom verdeeld in kleine rijken en raakte het weer overheerst door binnenvallende niet-Chinese ‘barbaren’, onder andere door de Mongolen van Dzjengis Khan (Yuan 1279 – 1368).

Ming (1368 – 1644)
Veel van de keizerlijke monumenten die u vandaag in en rond Beijing ziet, stammen uit de Ming-dynastie. Ook de Grote Muur in zijn huidige vorm zoals u die gaat zien in de buurt van Beijing, is tijdens de Ming versterkt. Pas in 1420 tijdens het bewind van de 3e Ming-keizer Yongle werd de hoofdstad van het zuidelijke Nanjing naar Beijing verplaatst. Tijdens de Ming heeft China sterke en zwakke periodes gekend. In de 15e eeuw breidde China zijn rijk sterk uit en was het de grootste economie ter wereld. China ging zelfs overzee en stuurde grote handelsexpedities naar Zuidoost-Azië, India, Arabië en de Oost-Afrikaanse kust. Deze overzeese expansie was uniek in China's geschiedenis maar ook eenmalig. De 4e keizer zette dit beleid niet voort. Veel conservatieve ambtenaren vonden dat de buitenwereld China niets te bieden had. Ming-China vond zichzelf het centrum van de wereld, het Rijk van het Midden ('Zhongguo') en alle andere ‘barbaarse’ buitenlanders in de wereld moesten deze orde accepteren. De Ming raakte in zichzelf gekeerd, het verkoos isolement boven openheid en sloot zich steeds meer af van de wereld. De Ming vernietigde zijn schepen, en het werd Chinezen verboden overzee te gaan. In dit klimaat van zelfisolement en centrisme waren de jezuïeten in de 17e eeuw de eerste Europeanen die een voet tussen de deur kregen. Zij slaagden er nooit in een Ming-keizer te bekeren, maar bezorgden nieuwsgierige Europeanen wel een eerste inkijk in het machtige onbekende China: een statisch bestuurd rijk met een strak georganiseerde bureaucratie. Vele Europeanen en andere ‘barbaren’ zouden nog volgen na de jezuïeten, met goede en minder gunstige afloop voor China. Maar ook de glorieuze Ming ging uiteindelijk jammerlijk ten onder aan interne hofintriges en boerenopstanden. Een niet-Chinees nomadenvolk van buiten de Grote Muur uit het noordoosten van China greep de macht: de Manchus. Zij stichtten de Qing dynastie (1644-1911).

cn, xian, terracottaleger (3).jpg

Is het de religie?

Boeddhistische tempels, uit de rotsen gehakte Boeddhabeelden en grotten met fresco’s en sculpturen, tempels en schrijnen gewijd aan de filosoof Confucius en taoïstische goden en geesten, moskeeën, kerken, ja zelfs heilige bergen: zo divers en tegelijkertijd alomtegenwoordig is religie in China. Lange tijd werd religie en het belijden van geloof onderdrukt door de communistische machthebbers van de vorige eeuw. Pas sinds 1982 kennen de Chinezen in naam vrijheid van godsdienst. Het taoïsme, boeddhisme en confucianisme worden vaak aangewezen als de 3 hoofdreligies van China. Strikt genomen zijn dit geen religies maar eerder gedachtegoed. Vanaf de Tang dynastie deden de islam en het christendom geleidelijk aan hun intrede in China. Godsdienstvrijheid is wel relatief in China: alle genoemde religies moeten in de pas lopen met de communistische partij. De belangrijkste religies/stromingen lichten we graag kort toe.

Taoïsme
Taoïsme gaat over de Tao (Dao), de 'weg'. Taoïsme is niet zozeer een religie, maar eerder een mystieke leer die de natuur volgt. 'Tao' houdt de 'weg' van het universum in, de oerkracht in de natuur, de orde en logica in het leven volgens welke men moet proberen te leven. Of zoals zijn grondlegger Laozi vastlegde in zijn geschriften 'Tao De Jing': de Tao die in woorden uitgedrukt kan worden, is niet de ware Tao. Taoïsme was al tijdens de Han dynastie het volksgeloof, en is altijd een belangrijke bron van inspiratie geweest voor de beeldende kunst en literatuur in China.

Confucianisme
Het confucianisme is meer filosofie dan religie. De filosoof (551 – 479 v.C.) die het allemaal opschreef, heette Kong Fuzi, 'meester Kong', en door westerse missionarissen later gelatiniseerd tot Confucius.
De filosoof leefde in roerige tijden van strijdende staten. Hij predikte beschaafd gedrag volgens een strakke hiërarchie en praktische gedragsregels. Ieder mens moest zijn plaats in de samenleving kennen. Iedereen moest elkaar eerbiedigen: de medemens, de ouders, de familie en de keizer. Als er orde en gehoorzaamheid heerste binnen het gezin, dan was er orde en harmonie in de staat. De vrouw gehoorzaamt de man, de jongere respecteert de oudere, de zoon luistert naar de vader, onderdaan gehoorzaamt vorst: dit waren de belangrijkste verhoudingen die Confucius benoemde. Confucianisme heeft al sinds de Han-dynastie dienst gedaan als staatsleer. Zijn ideeën hebben zelfs tot in de 20e eeuw het denken en handelen van de bestuurlijke elite sterk beïnvloed. De communisten zagen hem als ouderwets en feodaal. Ironisch genoeg hebben de communisten nu een volledige ommekeer gemaakt: de hiërarchische normen en waarden van Confucius komen de autoritaire partij juist goed van pas. Overzeese culturele instituten van China zijn vernoemd naar Confucius. Bijna 2.500 jaar na zijn dood is de filosoof zeker in China en andere autoritaire samenlevingen nog steeds springlevend.

Boeddhisme
De leer van Boeddha komt uit India en heeft via de Zijderoute tijdens de Han-dynastie zijn entree in China gemaakt. Ook het boeddhisme wordt eerder als een filosofie beschouwd dan als een religie. Een essentiële gedachte in het boeddhisme is dat het leven lijden is. Een cyclus van wedergeboortes waaruit de mens zich moet bevrijden. De oorzaak van al het lijden is verlangen. Om geluk te bereiken moet de mens het verlangen uitschakelen. Alleen zo weet de boeddhist het Nirvana te bereiken, een toestand van eeuwige rust en onthechting van alle aardse verlangens. Boeddhisme sloeg aan bij Chinezen: het bood antwoorden op vragen over het hiernamaals, iets dat Confucius of Laozi, de Taoïstische meester, niet invulden. Boeddhisme beleefde zijn hoogtepunt in de Tang dynastie. De keizers van de laatste dynastie, de Qing, waren fervente Boeddhisten. Het boeddhisme heeft zich niet alleen in heel China maar ook in Tibet, Mongolië, Korea en Japan genesteld. Vandaag de dag zoeken en vinden veel Chinese jongeren hun heil in het boeddhisme. China kent vele boeddhistische tempels, grotten en monumenten die gelukkig de communistische beeldenstorm tijdens de culturele revolutie van de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben doorstaan.

Islam
De islam is door handelaren via de zee- en landroutes naar China meegenomen. Vandaag de dag zijn er bijna 50 miljoen moslims in China. De Hui-minderheid volgt de islam. U zult ze tegenkomen in Xi'an, waar een bekende moskee in de binnenstad staat. In het westen van het land wonen de meeste moslims: de grootste minderheid hier zijn de Oeigoeren, etnische Turken wier voorouders al tijdens de Tang-dynastie zich in West-China vestigden.

Christendom
Geschriften van het nestorianisme, een vroege vorm van christendom, zijn mogelijk al in de 8e eeuw, waarschijnlijk via de Zijderoute, uit Syrië naar de hoofdstad Chang'an (huidige Xi'an) meegebracht. In de 16e eeuw kregen de jezuïeten een positie aan het keizerlijke hof in Beijing. Zij hielden zich daar bezig met astronomie, kunst en wetenschap. Een keizer bekeren tot het christendom is hen nooit gelukt. In het kielzog van vele westerse legers in China in de 19e eeuw volgden ook de missionarissen en zendelingen, tot in de verste uithoeken van het land. Het christendom is door de communistische partij verboden geweest, en ook vandaag de dag staan de kerken onder controle van de partij. Chinezen mogen het protestantse of katholieke geloof belijden, echter kerken die de paus erkennen, gaan ondergronds. Er zijn nog steeds geen diplomatieke relaties tussen China en het Vaticaan.

cn, xi'an, moskee (4).jpg

Is het de natuur?

Nergens op aarde is de natuur zo overweldigend en gevarieerd als in China. China heeft twee van de langste rivieren ter wereld, de Yangzi en de Gele rivier, heeft karststenen berglandschappen, onnoemelijk veel nationale parken, de graslanden van Binnen-Mongolië, onmetelijke vlaktes en woestijnen. China heeft de uitlopers van de Himalaya in Yunnan, het dak van de wereld in Tibet en mooie zandstranden in Sanya, Hainan. Te veel om hier allemaal op te noemen. China's 2 belangrijkste rivieren ontspringen in Tibet: de Gele rivier in Noord-China stroomt over meer dan 5.000 km van Tibet naar de Gele Zee. De rivier dankt zijn naam aan de kleur van het meegevoerde gele slib. De Yangzi rivier is met 6.300 km de langste rivier van het land. Bij Shanghai mondt hij uit in zee. De megarivier is internationaal vooral bekend vanwege de reusachtige Drie Kloven-stuwdam. Het grillige karstgebergte bij Guilin ziet u op zijn mooist vanuit de boot tijdens een tocht op de Li-rivier. Het is een van de meest indrukwekkende landschappen die u ooit gezien heeft. De karststenen bergen rijzen tot wel 100 m uit het niets op uit de omringende rijstvelden. Het is hier ook prachtig wandelen en fietsen. En dan zijn er nog de meer dan 200 nationale parken in het land, zoals bijvoorbeeld de Gele Bergen, bekend van klassieke rolschilderingen of het Zhangjiajie park in Hunan, bekend uit de Hollywood-film Avatar.

cn, yunnan, yangtze rivier.jpg

Zijn het de steden van China?

Wie van dynamische grote steden houdt, moderne winkelstraten en shoppingmalls, boulevards en hoogbouw, de nieuwste Aziatische trends en merken, technologische snufjes en uitvindingen, en onbeperkte keuze uit eettentjes en restaurants op elk tijdstip van de dag, die komt goed aan zijn trekken in de steden van China. Historische binnensteden zoals u gewend bent in Europa worden, op een paar uitzonderingen na, steeds zeldzamer in China. Al is er een trend om historisch erfgoed in de binnensteden te koesteren in plaats van te vervangen door beton en hoogbouw. China kent veruit de meeste miljoenensteden op deze wereld. Zoals de hoofdstad Beijing, Shanghai, Guangzhou (Canton) en Hongkong. Ooit gehoord van Wuhan, Tianjin, Shenzhen of Chongqing? Net zulke grote fascinerende mega-miljoenensteden. Reizen door China is altijd een mix van miljoenensteden, een natuurpark, UNESCO Werelderfgoed, platteland of een kleinere provinciestad in de buurt. De Gouden Driehoek Beijing, Xi'an en Shanghai is bijvoorbeeld een ideale combinatie van 3 steden.

cn, shanghai, algemeen, view from suzhou river.jpg

Zijn het de mensen?

Chinezen zijn met velen; we kunnen er niet omheen. Maar liefst 1,4 miljard inwoners telt het land nu, een duizelingwekkend aantal. Wie voor het eerst naar China reist, zal al snel duidelijk worden dat de Chinezen echt niet allemaal hetzelfde zijn. Ze zijn juist heel verschillend van elkaar, met hun eigen dialecten en culturen, gewoontes en smaken, en zelfs verschillend uiterlijk. De meerderheid van de Chinezen behoort tot de etnische Han: zij maken iets meer dan 90% van de bevolking uit. Minder dan 10 %, toch nog zo'n 115 miljoen mensen, behoren tot de 55 minderheidsgroepen. De bekendste van deze 55 minderheden zijn de Tibetanen: met circa 5 miljoen mensen (volgens de Chinese volkstelling van 2000) vormen zij in Tibet en omliggende provincies als Yunnan, Sichuan en Gansu een relatief kleine minderheid. In de Tibetaanse cultuur neemt de lama-boeddhistische religie een belangrijke plaats in, zoals u ziet in de tempels van de hoofdstad Lhasa en Xigaze. Ook buiten Tibet in bijvoorbeeld plaatsen als Shangri-La (Zhongdian, Yunnan) en Xiahe (Gansu) treft u Tibetanen. Een goed geïntegreerde bijna onzichtbare minderheid is de Hui: zij zijn moslim en herkenbaar aan hun ronde platte hoofddeksels. Sinds de hoogtijdagen van de Zijderoute wonen zij al in China. De Naxi minderheid, in de prachtig bewaarde historische stad Lijiang (Yunnan), spreekt erg tot de verbeelding: in deze matriarchale georganiseerde minderheid zijn vrouwen de baas. Bezit gaat van moeder naar dochter. U herkent de Naxi aan hun typische indigoblauwe klederdracht. In de bergachtige binnenlanden van de zuidelijke provincies Yunnan, Guangxi en Guizhou wonen van oudsher veel verschillende minderheden, zoals de Zhuang, Yao, Miao en Yi. Wie daarvan meer wil zien, bezoekt Kaili (Guizhou), Dali (Yunnan) en Longsheng (Guangxi).

cn, algemeen (7).jpg

Zijn het de markten en de festivals?

Geen dorp, wijk, stad, metropool of regio in China zonder markt of festival! Er zijn volop straatmarkten in dorpen en steden, in wijken en buurten waar u groente en fruit, vis en vlees vindt. Ondanks de opmars van 24-uursgemakswinkels, supermarkten en internetshoppen, blijft de markt nog altijd bestaan. En dan zijn er ook nog de avond- en nachtmarkten; eetstalletjes op straat waar u snelle wokgerechten en andere lekkernijen eet. Xi'an heeft een bekende avondmarkt rondom de Trommeltoren waar u allerlei eetstalletjes en marktkramen vindt met delicatessen. In Beijing vindt u elke avond nabij winkelstraat Wangfujing een grote eetmarkt. De Chinese festivalkalender is behoorlijk lang, en dat is nog zonder festivals van minderheden met hun eigen tradities en gewoontes. Het allerbekendste en belangrijkste festival voor de Chinezen is het Lentefeest (Chunjie), ook wel bekend als Chinees Nieuwjaar. Dit feest valt meestal rond eind januari of begin februari (1e dag van de 1e maand volgens de maankalender). Chinezen hebben dan 1 tot 2 weken vrij. Wie het kan betalen, gaat op vakantie in het binnenland en steeds meer ook naar het buitenland. Gaat u Chinees Nieuwjaar vieren in China, bereidt u zich dan voor op heel veel eten, proosten met Chinese 'baijiu' (een soort superjenever met een alcoholpercentage van 56% of meer), en vooral: knallend hard en veel vuurwerk afsteken in het land dat het buskruit heeft uitgevonden.

Andere belangrijke Chinese festivals:
Het Midherfst Festival (Zhongqiujie), ook wel Maanfeest genoemd, wordt eind september of begin oktober gehouden (15e dag van de 8e maand). Volgens de maankalender valt volle maan altijd op de 15e dag, vandaar de naam Maanfeest. Traditioneel worden er altijd maankoeken gegeten: grote ronde gevulde koeken met een vulling van rode bonenpasta, noten of eigeel. Men hangt lampionnen op en staart romantisch samen naar de volle maan. Volgens de overlevering zou deze traditie ontstaan zijn aan het einde van de Mongoolse Yuan-dynastie. Chinezen stopten geheime briefjes in koeken om plannen te smeden de Yuan-dynastie omver te werpen. Het plan was om op de 15e dag van de 8e maand het plan uit te voeren. De Yuan-dynastie viel, de Ming-dynastie volgde. De koeken bleven, maar het briefje werd vervangen door een zoete vulling.

Drakenbootfestival (Duanwujie) wordt gehouden in juni (5e dag van de 5e maand). Drakenbootraces vinden plaats op het water. Men herdenkt op deze manier de hofambtenaar en dichter Qu Yuan die in de 3e eeuw v.C. leefde. Teleurgesteld in de politieke intriges aan het hof trok hij zich terug uit het openbare leven. Hij wijdde zich aan het schrijven van melancholische gedichten. Uiteindelijk verdronk hij zichzelf in de rivier. Om de geest van de geliefde dichter te voeden gooide men elk jaar pakjes rijst met vlees, gewikkeld in lotusbladeren (zongzi), in de rivier. Tijdens dit festival eten Chinezen nog steeds deze 'zongzi'.

Feest van de graven schoonvegen (Qingmingjie) valt aan het begin van de lente op 5 april en is geheel gewijd aan de verering van de voorouders. Chinezen zoeken de graven van hun (voor)ouders op, vegen de graven schoon en offeren bloemen, fruit en ander voedsel. Men offert niet alleen aan de eigen voorouders, maar zet ook geschenken klaar voor de (taoïstische) god van de aarde (Di Gong) die over de graven waakt.

Lantarenfeest (Yuanxiaojie) wordt gehouden op de 15e dag (volle maan) van het Lentefestival (ook wel Chinees Nieuwjaar in januari of februari). Volgens traditie hangt men lantaarns buiten ter afsluiting van het Lentefestival. Wie dit feest bijwoont, wordt beloond: in steden worden soms hele parken gedecoreerd met kleurrijke lantaarns in alle mogelijke hilarische vormen en groottes. Een feest voor het oog!

cn, algemeen, eten tijdens chinees nieuwjaar.jpg

Is het de Chinese keuken?

De keuken van China is wereldberoemd, veelzijdig en een van de meest verfijnde ter wereld. Zo veel Chinezen, zo veel smaken. Eten is enorm belangrijk in de Chinese cultuur. Eten in het gezin, met vrienden, tijdens feestdagen, verjaardagen, bruiloften, eten met buitenlandse gasten, zakendiners. Een normale begroeting in China is dan ook: ‘Hallo, heb je al gegeten?’. Varkensvlees is het meest populaire ingrediënt, gevolgd door kip en vis. Rund- en lamsvlees vindt u vooral terug bij de Chinese moslims. Wees niet bang voor hond, aap, schildpad, slang of schorpioen op de menukaart: dit zijn zeldzame, dure gerechten die de gewone man zich niet kan veroorloven. Traditioneel wordt er meer groente dan vlees gegeten, al is dit met de groeiende welvaart en de invloed daarvan op het dieet (meer suikers, vlees en westers fastfood) aan het verschuiven. U gaat een enorme variatie aan groentes eten die u niet eerder op uw bord heeft gehad zoals waterspinazie, 'kailan' (Chinese broccoli) en wintermeloen. Probeert u zeker een van de vele tofu (tahoe)-gerechten, die in China als vleesvervanger worden gegeten. Bij de meeste maaltijden wordt de rijst pas aan het eind van de maaltijd geserveerd: vraag de bediening om de rijst meteen te serveren wanneer de hoofdgerechten op tafel komen. Het is niet alleen rijst dat u gaat eten als basisvoedsel, er zijn natuurlijk ook vele soorten pasta en noedels, net zo gevarieerd als in Italië, congee (rijstepap), hotpot (fondue) enz. Tijdens uw rondreis ontdekt u al snel dat er veel verschillen zijn tussen de regionale keukens. Eten in China wordt een geheel andere belevenis dan het Chinese eten zoals u het thuis gewend bent uit de Chinese restaurants: de bijna helemaal op de Nederlandse smaak afgestemde Cantonese of Chinees-Indische variant.

In Beijing en noordelijke streken houdt men van zout en azijn, en eet men veel meelproducten, zoals noedels, dumplings (gevulde ravioli) en gestoomde broodjes (mantou). Het bekendste gerecht van Beijing is natuurlijk Pekingeend: flinterdun gesneden vet eendenvlees met pruimensaus en reepjes prei in een pannenkoekje gewikkeld. In de Shanghainese keuken overheersen milde lichte smaken, en ligt de nadruk vooral op vis, garnalen en soepen. Proeft u zeker de 'xiaolongbao', een rijk gevulde ravioli met vlees en soep. De keuken van Canton komt u vast bekend voor: de meeste Chinese restaurants in Nederland serveren gerechten uit deze keuken. Cantonees eten kenmerkt zich vooral door geroerbakte gerechten, lichte smaken en dikke sauzen. De keuken van Sichuan (West-China) wordt steeds bekender in Nederland, en is vooral heel scherp door de typische Sichuan-pepers.

cn, algemeen (9).jpg

Is het de metamorfose van communistisch China naar kapitalistisch China?

Nieuwsgierig geworden om eindelijk eens de Chinese draak van dichtbij te beleven? Waag de sprong en start uw reis in Beijing, Shanghai of Hongkong. Wanneer u landt op de megagrote luchthavens, of in de hogesnelheidstrein soepel de fonkelnieuwe treinstations binnenglijdt, en u ziet de lichten, billboards en winkeletalages met luxe Chinese en westerse merken, dan vraagt u zich misschien af: ‘hoe is dit alles mogelijk?’ Het economische wonder dat China heet, heeft binnen een generatie de grote sprong voorwaarts gemaakt naar de status van tweede economie ter wereld. U zult zich verbazen en verwonderen over alles wat u gaat zien in China, niet alleen het historische erfgoed, maar ook de welvaart en de ambitie van de Chinezen.

U begrijpt meer van dat wonder als u het volgende leest over China in de 20e eeuw en de rol van de communistische partij van China (CCP). Want de CCP is nog altijd de constante factor sinds de Volksrepubliek werd uitgeroepen op 1 oktober 1949 in Beijing.

De Communistische Partij van China heeft het monopolie op de macht en regeert met autoritaire harde hand over het land. Nadat de communisten de strijders van de Nationalistische Partij (Guomindang) versloegen in de burgeroorlog (1945-1949) en hen verjoegen naar het eiland Taiwan, begon China aan een periode van herstel en wederopbouw. Niet alleen de burgeroorlog maar ook Tweede Wereldoorlog had in China veel verwoestingen aangericht. China's belangrijkste vriend in deze tijd was de Sovjet-Unie. Hoewel de grote partijleider en roerganger Mao Zedong niet veel op had met Stalin, nam China de Sovjet-Unie noodgedwongen als rolmodel. China kondigde zijn eerste vijfjarenplan aan (1953-1957), een economische blauwdruk voor de komende 5 jaren. Mao Zedong werd president en Zhou Enlai de premier van China. De landbouw en industrie maakten bescheiden groei door. In 1956 verklaarde Mao Zedong vol vertrouwen dat het de goede kant op ging met het socialisme in China. In 1958 kondigde de partij de ‘Grote Sprong Voorwaarts’ af: een economisch plan met de nadruk op de ontwikkeling van het platteland. Er werden grote volkscommunes opgericht, soms wel tot zo'n 50.000 mensen groot. Alsof het een oorlogscampagne betrof, streefde de CCP naar hogere graanoogsten, en meer productie van staal. Als China meer graan oogstte en staal produceerde dan Engeland en Amerika samen, dan kon China de wereld verslaan, zo redeneerde Mao. Zo werden mensen uit de stad en van het platteland opgeroepen hun pannen, gereedschap en ander metaal om te laten smelten voor staal in kleine hoogoventjes in achtertuinen. Helaas bleken veel van de graancijfers die uit het hele land binnenkwamen overdreven, en was het geproduceerde huiskamerstaal waardeloos. Veel tijd, energie en grondstoffen werden verspild in deze ‘Grote Sprong Voorwaarts’, die een flinke deuk in Mao's imago veroorzaakte en in de jaren daarna voor hongersnood zorgde.

In de jaren 1959 – 1961 kreeg China ook nog eens te maken met een paar natuurrampen, een opstand in Tibet (1959) en een ideologische breuk met grote broer Sovjet-Unie. Deze trok al zijn technici en financiële hulp terug uit China. China moest het zelf maar opknappen. Er brak grote hongersnood uit op het platteland, waarbij waarschijnlijk vele miljoenen Chinezen zijn omgekomen. De CCP besloot tot een nieuwe koers en partijleider Mao werd op een zijspoor gezet. De nieuwe president Liu Shaoqi en secretaris-generaal Deng Xiaoping probeerden zo snel mogelijk de schade van de rampzalig verlopen ‘Grote Sprong Voorwaarts’ te herstellen. Hun nieuwe beleid had bescheiden succes, maar de ‘Culturele Revolutie’ die in 1966 losbarstte, wierp China terug in de duisternis gedurende bijna 10 jaar. Mao zat namelijk niet stil: hij liet zich niet zomaar in een hoek wegzetten na zijn mislukte experimenten van de ‘Grote Sprong Voorwaarts’. Hij deed een beroep op revolutionaire jongeren om 'revisionisten', de andersdenkenden in de partij, aan te vallen. Wat in feite een interne partijstrijd achter de schermen was, verplaatste Mao naar buiten, naar de straat. Iedereen in de samenleving werd opgeroepen te strijden tegen “verkeerde denkers, revisionisten en bourgeois-kapitalisten”. Mao verkondigde dat permanente klassenstrijd en revolutie nodig waren om het ware socialisme te bereiken. De beweging startte eerst in de theaterwereld, aangezwengeld door Jiang Qing, de vrouw van Mao Zedong en minister van cultuur. In mei 1966 breidde de Culturele Revolutie zich uit naar jongeren op scholen en universiteiten in de steden, Shanghai voorop. Universiteiten sloten de deuren en de Rode Gardisten, zoals de groep radicale jongeren werd genoemd, zwermden uit over heel China. Ze mochten gratis reizen met de trein en duizenden aanhangers kwamen samen op het Tiananmen plein in Beijing, zwaaiend met het Rode Boekje. Het Rode Boekje, nu nog slechts te vinden op vlooienmarkten, was de ‘bijbel’ van het Mao Zedong-denken vermengd met marxisme-leninisme. Het boekje beleefde miljoenenoplages en werd samen met Mao zelfs heel populair, vooral bij jongeren in het westen.

Een campagne van fysiek en ideologisch geweld tegen alles wat autoriteit vertegenwoordigde, barstte los over China. De beeldenstorm van de Rode Gardisten trok door het land, met aanvallen op alles wat 'bourgeois', 'feodaal', 'kapitalistisch', lees ' westers' was. Eeuwenoude tempels werden verwoest, (westerse) boeken werden verbrand op straat, professoren en priesters werden mishandeld. Chinezen die werden verdacht een overzees familielid te hebben of een buitenlandse taal te spreken, werden aangevallen. De Verboden Stad in Beijing kon net worden gered uit handen van de Rode Gardisten en ging op slot. Het Zomerpaleis en de Confucius tempel werden echter kort en klein geslagen. De waanzin werd nog gekker: de absolute persoonsverheerlijking van Mao nam bijna religieuze vormen aan. Jongeren leerden het Rode Boekje van voor naar achter uit hun hoofd. Posters, standbeelden, borstspeldjes, broches, porselein, amuletten, alle mogelijke beeltenissen van Mao werden op grote schaal geproduceerd voor de massa. Mao Zedong kreeg door zijn ‘permanente revolutie’ van onderen de macht in de partij weer terug. De radicale vleugel onder leiding van Mao won de strijd binnen de partij van de gematigden. Pragmatische leiders als Deng Xiaoping werden weggezuiverd. Alleen premier Zhou Enlai wist zich staande te houden. De chaos en anarchie die in het land uitbrak, vooral in Shanghai, werd in 1967 in opdracht van de partij door het leger tot stilstand gebracht. Het effect van de ‘Culturele Revolutie’ en de ideeën van de radicale vleugel rond Jiang Qing, ook wel Madame Mao genoemd, zou echter nog jaren, tot 1976, voortduren. Scholen en universiteiten gingen weer open, echter de partij besloot dat jongeren de ‘revolutie in de praktijk’ moesten leren. Zij werden massaal voor een lange tijd naar het platteland gestuurd, waar ze moesten leren van de boeren. Een hele generatie groeide op zonder enige academische vorming, maar met, in de ogen van de partij, praktische 'proletarische' ervaring. Intussen werden in het westen de CCP en zijn ‘Culturele Revolutie’ bejubeld, en dweepten linkse aanhangers met Mao en zijn denkbeelden. Intussen bekoelde de Mao-persoonsverheerlijking in China.

Begin jaren 70 kreeg de gematigde vleugel binnen de partij rond premier Zhou Enlai tijdelijk de touwtjes in handen. Er werd een belangrijke doorbraak gemaakt naar het westen: China werd lid van de Verenigde Naties, en de Amerikaanse president Nixon bracht een historisch bezoek, bekend als de ‘ping-pong diplomatie’, aan Beijing in 1972. Echter de radicalen rond Madame Mao wonnen weer terrein terug binnen de partij. Zo werd in 1974 een grote campagne tegen de denkbeelden van filosoof Confucius gestart, een bedekte aanval tegen gematigde partijleden als Zhou Enlai en Deng Xiaoping. In 1975 startte premier Zhou een economisch programma: de ‘4 Moderniseringen’ (landbouw, industrie, defensie en wetenschap). Voordat het goed en wel op stoom kwam, overleed de premier begin 1976. In september van datzelfde jaar overleed Mao Zedong op 82 jarige leeftijd. De gematigde vleugel greep zijn kans en liet de radicalen rond Madame Mao arresteren. Jiang Qing en haar 3 belangrijkste medestanders kregen de bijnaam ‘Bende van Vier’ opgeplakt. De ‘Bende van Vier’ werd als aanstichter van de Culturele Revolutie weggezet en berecht in 1981. Veel slachtoffers van de Culturele Revolutie waaronder Deng Xiaoping, werden gerehabiliteerd.

Het was uiteindelijk deze pragmatische politicus Deng Xiaoping die China de juiste richting op duwde met zijn economische hervormingen in de jaren 80 en 90. De hervormingen begonnen op het platteland, waar boeren het overschot dat zij produceerden mochten verkopen op de vrije markt tegen hogere prijzen. Dit “kapitalistische” vrije marktmechanisme, dat absoluut taboe was geweest tijdens de Culturele Revolutie en daarvoor, werd ook in de steden toegepast. Ondernemingen mochten weer winst maken, stedelingen mochten een privé bedrijfje starten, men mocht goederen produceren en diensten leveren tegen betaling. Ambachtslieden, taxichauffeurs, straatverkopers, restauranthouders keerden na lange afwezigheid weer terug in het Chinese straatbeeld. De deur naar het buitenland, die zo lang potdicht was geweest, werd opengezet door politiek leider Deng Xiaoping. Zijn ‘Open Deur’-politiek hield onder andere in dat buitenlandse bedrijven gezamenlijke ondernemingen, ‘joint ventures’, mochten opzetten in China. In 1979 werden 4 steden aangewezen als Speciale Economische Zones, waar aantrekkelijke voorwaarden golden voor Chinese exportbedrijven en joint ventures. De bekendste van deze 4 steden is Shenzhen, inmiddels uitgegroeid van rijstvelddorpje tot miljoenenmetropool pal naast Hongkong. Boeren op het platteland en ondernemers in de stad werden in de jaren 80 de nieuwe rijken in China. Op allerlei gebieden kregen de Chinezen meer vrijheden: kleding, school, werk, mobiliteit, geloof, media, ja zelfs eten. Chinezen kwamen meer in aanraking met westerse cultuur en buitenlanders. Vanaf begin jaren 80 kwamen er voor het eerst sinds decennia weer buitenlandse toeristen naar China.

Deze nieuwe liberale pro-westerse koers liep helaas al gauw weer vast in ideologische strijd achter de schermen. Traditioneel gezinde partijleiders vonden de hervormingen en de daarmee gepaard gaande sociaal-maatschappelijke liberalisering te snel gaan. De hervormingsgezinde fractie binnen de partij onder leiding van premier Zhao Ziyang wilden juist verdere liberalisering toestaan, met een kleinere rol voor de partij in de samenleving. Dit fundamentele probleem werd uiteindelijk verder op de spits gedreven door de grote studentendemonstraties van voorjaar 1989 in Beijing, Shanghai en andere steden. Studenten gingen de straat op en eisten meer hervormingen, meer democratie en vrijheid en minder corruptie. De beweging groeide, intellectuelen en zelfs lagere ambtenaren en partijkaders sloten zich bij de studentenbeweging aan. Studenten begonnen een hongerstaking en bezetten het Tiananmen plein in Beijing. In de nacht van 3 op 4 juni 1989 veegde het leger het Plein schoon. In gevechten tussen soldaten en demonstranten vielen waarschijnlijk enkele honderden doden.

Ondanks deze trieste gebeurtenissen zijn de economische hervormingen in China niet ontspoord geraakt. Opperste leider Deng Xiaoping zette zijn programma van hervormingen zelfs in een hogere versnelling in 1992, en ook na zijn dood in 1997 denderde het economische wonder in sneltreinvaart voort tot nu toe. Mao zou zich in zijn graf omdraaien als hij ziet hoe 'kapitalistisch' China nu is geworden, al mag dit niet zo heten. ‘Socialisme met Chinese karakteristieken’, noemde Deng Xiaoping het. Een bekende uitspraak van hem is: ‘Het doet er niet toe of een kat zwart of wit is, als hij maar muizen vangt’. Hij begreep dat de CCP alleen een machtsfactor zou blijven als het erin zou slagen voldoende welvaartsgroei te realiseren. Met deze pragmatische instelling ontdaan van elke ideologie groeit China in hoog tempo verder de 21e eeuw in, en werkt het hard aan z’n nieuwe status als autoritaire wereldmacht. De macht die het ooit bezat als ‘Rijk van het Midden’, maar die het ook weer verloor.

cn, beijing, tiananmenplein (2).jpg
cn, algemeen (2).jpg
De hogesnelheidstrein

Individueel rondreizen in China

Al onze rondreizen en ‘Grand Voyages’ in China zijn individuele rondreizen. In China bieden we u uitsluitend de mogelijkheid om ‘private’ rond te reizen. Dat vinden wij voor China veruit de beste optie en voegt waarde toe aan uw rondreis. Het openbaar vervoer in China is weliswaar frequent en comfortabel, maar de taalbarrière is groot en voor veel reizigers te groot. Bovendien kunt u niet altijd rekenen op de hulpvaardigheid van de lokale bevolking. Vandaar dat bij al onze reizen als u met trein of vliegtuig reist, er een transfer naar het vliegveld of treinstation is inbegrepen met een Engelssprekende gids, omdat de lokale chauffeurs maar zelden Engels spreken.

HBW private picto

Private

Een ‘private’ rondreis is een geweldige manier om China te beleven. Bij aankomst op de luchthaven in China wordt u opgewacht door een Engelssprekende gids en chauffeur en naar uw hotel gebracht. U reist rond met uw eigen reisgezelschap. U reist onderweg in China veel met de trein, nachttrein, maar vooral hogesnelheidstrein. Soms reist u per vliegtuig en soms ook met een auto met privé chauffeur en Engelstalige gids. Tijdens de trajecten per trein en vliegtuig reist u zonder gids. In alle gevallen wordt u door een auto met chauffeur en gids naar het station of de luchthaven gebracht en ook opgehaald. De chauffeurs en gidsen opereren bijna uitsluitend in hun eigen stad of eigen regio. De excursies zijn een mix van ‘share’ en ‘private’. Er gaat altijd een Engelssprekende gids mee voor uitleg en heel soms zelfs een Nederlandssprekende gids (bij de optionele excursies in Beijing). Onder de ‘tab’ inbegrepen ziet u precies wat inclusief is tijdens het vervoer ter plaatse en tijdens de excursies.

Vliegen in China

China heeft een zeer uitgebreid binnenlands netwerk aan vliegverbindingen met een vaak hoge frequente tussen diverse steden. Er wordt bijna altijd gevlogen met modern materieel, en bijna alle luchthavens zijn recent gebouwd of gemoderniseerd. De laatste decennia was er een enorme toename van reizen per vliegtuig binnen China. Die toename heeft gezorgd voor een overbelasting van het luchtruim. Daardoor zijn er vaak vertragingen en is er regelmatig onzekerheid over de vliegschema’s. Vandaar dat wij de voorkeur geven aan reizen per hogesnelheidstrein.

Rondreizen per trein in China

China heeft een zeer uitgebreid treinennetwerk. Het is de meest betrouwbare manier van reizen in China. Treinen zijn comfortabel en punctueel. China heeft de afgelopen decennia enorme bedragen geïnvesteerd in het landelijke netwerk. Er is met name geïnvesteerd in een indrukwekkend aantal hoge snelheidstrajecten door heel China.

Reizen per nachttrein

Wij reserveren voor u een zgn. ‘softsleeper’. De ‘softsleeper’ staat letterlijk voor een ‘zacht bed’, het is de 1e klas couchette in een gewone Chinese trein. Er zijn 4 bedden in een gesloten coupé. Er zijn 2 x 2 bedden boven elkaar, met een gemeenschappelijk tafeltje voor het raam. Er is geen wc in de coupé. U maakt gebruik van de gemeenschappelijke wc's en wastafels per treinwagon. Er zijn geen badkamers in de trein. Uw bagage kan, mits niet al te groot van formaat, in de coupé worden neergezet. De Chinese trein heeft een restauratiewagen met matige Chinese maaltijden. Er worden geen westerse maaltijden of ontbijt geserveerd. Personeel met servicewagens rijden door de trein en verkopen drank, instant noodles en verpakte maaltijden. Er is een waterketel in de wagon waar u gratis heet water kunt tappen voor thee of oploskoffie.

Reizen met een hogesnelheidstrein

China heeft een uitgebreid netwerk hogesnelheidslijnen. De Chinese hogesnelheidstrein behoort tot een nieuwe generatie Chinese treinen van een modern design. Ze zijn punctueel en comfortabel en ja ze zijn ook zeer snel. De 2e klas coupés zijn ruim opgezet met comfortabele stoelen, te vergelijken met de 1e klas stoel op een NS-trein, maar dan met minder beenruimte. Er zijn 3 en 2 stoelen per rij in de 2e klas, met een gangpad daartussen. De 1e klas heeft een bredere stoel en meer beenruimte. In de 1 klas zijn er 2 om 2 stoelen per rij met een midden gangpad. De Chinese hogesnelheidstrein is beter en luxer dan de Nederlandse IC-Direct trein, en kan zich zeker meten in kwaliteit met de Thalys trein. Er is airconditioning aan boord van elke wagon. Er is genoeg ruimte in de bagagerekken voor uw handbagage/kleine bagage. Aan het begin of einde van de wagon is er een groot bagagerek voor koffers. Er zijn gemeenschappelijke wc's in elke wagon.
De Chinese trein heeft een restauratiewagen met matige Chinese maaltijden. Er worden geen westerse maaltijden of ontbijt geserveerd. Personeel met servicewagens rijden door de trein en verkopen drank, instant noodles en verpakte maaltijden. Er is een waterketel in de wagon waar u gratis heet water kunt tappen voor thee of instant coffee. U reist 2e klas. Tegen een meerprijs boeken we de 1e klas voor u. Per rondreis ziet u de meerprijs.

Reizen in Tibet

HelloBeautifulWorld maakt individueel rondreizen in Tibet toegankelijk. In Tibet reist u per auto of minibus met chauffeur en Engelstalige gids. De gids geeft u veel uitleg over Tibet; zeker een toegevoegde waarde aan uw reis.


HBW vluchten picto

Vliegen en vluchtkeuze

De getoonde prijzen van alle China reizen zijn inclusief intercontinentale vlucht en eventuele binnenlandse vluchten. Dit is een basisprijs, die niet is gescand op actualiteit en beschikbaarheid. Boekt u de reis van uw keuze op de vertrekdatum van uw keuze, dan kunt u aangeven in welke mate u flexibel bent met de gekozen vertrekdatum. En of u voorkeur heeft voor een specifieke luchtvaartmaatschappij. Er zijn veel directe vluchten naar China. Met een overstap is er nog veel meer keuze Ook kunt u de vertrekluchthaven van uw voorkeur opgeven. Naast Schiphol zijn dat Brussel of Düsseldorf. Na boeking nemen wij dan contact met u op, en bespreken met u de mogelijke opties. Onze ervaring is dat hoe flexibeler u bent met uw vluchtkeuze en vertrekdatum, hoe gunstiger de vliegopties. Ook loont het om zo vroeg mogelijk te boeken, zeker in de hoogseizoenen tijdens vakantieperiodes.

KLM logo

Of u nu een avontuurlijke reis gaat maken of toch liever naar een relaxte zonbestemming vliegt, met KLM begint uw vakantie al aan boord. U krijgt de beste persoonlijke service, aan boord zijn alle maaltijden, snacks en (alcoholische) drankjes inbegrepen en u kunt altijd rekenen op een ruime, comfortabele zitplaats. Daarbij beschikt KLM over een jonge vloot, voorzien van de modernste snufjes. Denk bijvoorbeeld aan een gratis persoonlijk entertainmentsysteem voor iedere passagier op intercontinentale vluchten. Het persoonlijke entertainmentsysteem biedt u onder meer de nieuwste films, tv-series en muziek aan. En wat misschien nog wel belangrijker is: de nieuwste schonere vliegtuigen van KLM zijn minder belastend voor het milieu. Hiermee zorgt KLM niet alleen voor u en uw medepassagiers, maar ook voor een schonere wereld.

Cathay Pacific logo

Vlieg met Cathay Pacific naar Hongkong, Azië en verder
Cathay Pacific Airways vliegt dagelijks non-stop vanuit Amsterdam met een Boeing 777-300ER naar Hongkong en van daaruit verder naar bijna 200 bestemmingen in Azië, Australië, Europa en Noord-Amerika. De dagelijkse vluchten naar Hongkong biedt reizigers de uitgelezen kans om deze metropool te verkennen en de reis te combineren met een andere mooie bestemming. Cathay Pacific staat bekend om haar persoonlijke Aziatische service en kwaliteit op topniveau. Het is niet voor niets dat Cathay Pacific als één van de weinige luchtvaartmaatschappijen kan zeggen dat zij de vijfsterren classificatie van Skytrax draagt. Cathay Pacific heeft van één van de jongste en modernste vloten ter wereld en biedt premium service en kwaliteit aan boord. Daarmee voldoet zij wereldwijd aan de wensen en behoeften van haar passagiers.

finnair logo.png

Finnair verbindt via de kortste route een uitgebreide netwerk van meer dan 100 bestemmingen in Europa naar 19 steden in Azië en 8 in Noord-Amerika. De luchtvaartmaatschappij, een pionier in duurzaam vliegen, was de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die met het milieuvriendelijke Airbus A350 XWB-vliegtuig van de nieuwe generatie vloog en het is de eerste luchtvaartmaatschappij die is opgenomen in de Leadership Index van het wereldwijde Carbon Disclosure Project. Als enige Scandinavische luchtvaartmaatschappij met een 4-sterren Skytrax-ranglijst (en 5-sterren bij APEX), heeft Finnair de afgelopen negen jaar ook de World Airline Award voor Best Airline Northern Europe gewonnen.

logo china southern airlines.jpg

China Southern Airlines vliegt dagelijks vanaf Amsterdam naar Beijing en Guangzhou. Met meer dan 120 bestemmingen binnen China is er bijna geen binnenlandse luchthaven waar China Southern niet heen vliegt. Verder vliegt zij ook naar 50 bestemmingen in Azië (buiten China). Is de overstaptijd langer dan 8 uur? China Southern biedt gratis een hotelaccommodatie en pick-up service aan. Met de 72 uur visumvrije regeling is het zelfs mogelijk om Guangzhou te verkennen en de highlights te bezoeken. Kiest u voor een reis met deze airline, dan zit hier 23kg ruimbagage bij inbegrepen.

Kies de hotels in China die bij u passen

Het kiezen van de juiste hotels voor uw China rondreis is altijd spannend. De juiste hotelkeuze draagt immers ook in belangrijke mate bij aan uw reiservaring, ongeacht het beschikbare budget. Op elke China rondreis van HelloBeautifulWorld kunt u kiezen uit 3 hotel categorieën. We hebben alle hotels persoonlijk gekozen. Klik op ‘bekijk hotels’ en u ziet alle door ons geselecteerde hotels in China, per categorie in de handige hotel vergelijker.

Midrange hotelcategorie pictogram

Midrange

cn, dali, landscape hotel, buitenkant - vierkant.jpg
Door ons geselecteerde hotels in China, die een goede prijs combineren met goede voorzieningen. Schone kamers, een eigen badkamer en goede bedden. Altijd centraal gelegen of met goede verbindingen naar het centrum. De hotels in China zijn een mix van modern en sfeervol kleinschalig.
Beautiful Choice hotelcategorie pictogram

Beautiful Choice

Tea Cozy hotel
Hotels in China die waarde toevoegen aan uw rondreiservaring. Dat kan de bijzondere ligging of het uitzicht zijn, de geweldige uitstraling of het design. Maar ook de persoonlijke aandacht van het personeel of van de hotelier, het gerenommeerde restaurant of de bijzondere prijs/waarde verhouding. Zonder uitzondering zijn ze allemaal hooggewaardeerd. Het is onze persoonlijke hotelkeuze in China, en een keuze die uw reis zal verrijken.
Luxe hotelcategorie pictogram

Luxe

cn, shanghai, fairmont peace hotel, buitenkant - vierkant.jpg
Luxe hotels in China met veel voorzieningen. Onze persoonlijke keuze. Niet altijd de top van het luxe segment in China, maar wel hooggewaardeerd en met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Altijd 5 sterren, of het beste ter plaatse. Met minimaal een lounge, een lift en een goed restaurant.

Hotel vergelijker China

Per plaats in China, op alfabetische volgorde, kunt u al onze voorbeeldhotels in China vergelijken. Per categorie staan ze per plaats naast elkaar. Soms zijn er per plaats meerdere mogelijkheden. In een enkel geval gebruiken we in een plaats hetzelfde hotel in verschillende categorieën. Mocht een hotel bij boeking niet beschikbaar zijn, dan boeken we voor u een vergelijkbaar hotel.

HBW midrange hotelcategorie picto
Midrange
Beijing
Dongfang
cn, beijing, dongfang, tuin.jpg
cn, beijing, dongfang, standaard kamer.jpg
cn, beijing, dongfang, lobby.jpg
cn, beijing, dongfang.jpg
Favoriet hotel bij reizigers naar Beijing. Zeer centrale ligging. Loop naar het Tiananmenplein, de Tempel van de Hemel en de culturele straat Liulchang. Veel restaurants en markten rondom het hotel. Eenvoudige kamers. Restaurant serveert vooral Chinese gerechten. Bar aanwezig (let op, de koffie is duur).
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
HBW beautiful choice hotelcategorie picto
Beautiful Choice
Beijing
Howard Johnson
CN, Beijing, Howard Johnson, hotel
CN, Beijing, Howard Johnsen, kamer
CN, Beijing, Howard Johnson, lounge
Modern hotel op loopafstand van Wangfujing. Ruime comfortabele kamers. Een restaurant ter plaatse waar u kunt genieten van een Chinees gerecht of westers eten. Uitstekend ontbijt en gastvrij personeel die u graag wil helpen.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
HBW luxe hotelcategorie picto
Luxe
Beijing
Nuo
cn, beijing, nuo hotel, buitenkant.jpg
cn, beijing, nuo hotel.jpg
cn, beijing, nuo hotel, kamer.jpg
cn, beijing, nuo hotel, restaurant.jpg
Stijlvol, luxe hotel met een bijzonder interieur door zijn kunst en details uit de Ming-dynastie. Voorheen was dit het Raffles Beijing hotel. Gelegen dichtbij het kunstzinnige stadsdeel, 798 Art Zone. Steenworpafstand van de Verboden Stad. Restaurant, theesalon, (buiten)bar, zwembad en lounge aanwezig. Kamers met een luxe uitstraling. Gastvrij en behulpzaam personeel. Zeer goede beoordelingen door zijn gasten.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Beijing
Dongfang
cn, beijing, dongfang, tuin.jpg
cn, beijing, dongfang, standaard kamer.jpg
cn, beijing, dongfang, lobby.jpg
cn, beijing, dongfang.jpg
Favoriet hotel bij reizigers naar Beijing. Zeer centrale ligging. Loop naar het Tiananmenplein, de Tempel van de Hemel en de culturele straat Liulchang. Veel restaurants en markten rondom het hotel. Eenvoudige kamers. Restaurant serveert vooral Chinese gerechten. Bar aanwezig (let op, de koffie is duur).
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Beijing
Howard Johnson
CN, Beijing, Howard Johnson, hotel
CN, Beijing, Howard Johnsen, kamer
CN, Beijing, Howard Johnson, lounge
Modern hotel op loopafstand van Wangfujing. Ruime comfortabele kamers. Een restaurant ter plaatse waar u kunt genieten van een Chinees gerecht of westers eten. Uitstekend ontbijt en gastvrij personeel die u graag wil helpen.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Beijing
Nuo
cn, beijing, nuo hotel, buitenkant.jpg
cn, beijing, nuo hotel.jpg
cn, beijing, nuo hotel, kamer.jpg
cn, beijing, nuo hotel, restaurant.jpg
Stijlvol, luxe hotel met een bijzonder interieur door zijn kunst en details uit de Ming-dynastie. Voorheen was dit het Raffles Beijing hotel. Gelegen dichtbij het kunstzinnige stadsdeel, 798 Art Zone. Steenworpafstand van de Verboden Stad. Restaurant, theesalon, (buiten)bar, zwembad en lounge aanwezig. Kamers met een luxe uitstraling. Gastvrij en behulpzaam personeel. Zeer goede beoordelingen door zijn gasten.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Beijing
Dongfang
cn, beijing, dongfang, tuin.jpg
cn, beijing, dongfang, standaard kamer.jpg
cn, beijing, dongfang, lobby.jpg
cn, beijing, dongfang.jpg
Favoriet hotel bij reizigers naar Beijing. Zeer centrale ligging. Loop naar het Tiananmenplein, de Tempel van de Hemel en de culturele straat Liulchang. Veel restaurants en markten rondom het hotel. Eenvoudige kamers. Restaurant serveert vooral Chinese gerechten. Bar aanwezig (let op, de koffie is duur).
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Beijing
Howard Johnson
CN, Beijing, Howard Johnson, hotel
CN, Beijing, Howard Johnsen, kamer
CN, Beijing, Howard Johnson, lounge
Modern hotel op loopafstand van Wangfujing. Ruime comfortabele kamers. Een restaurant ter plaatse waar u kunt genieten van een Chinees gerecht of westers eten. Uitstekend ontbijt en gastvrij personeel die u graag wil helpen.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Beijing
Nuo
cn, beijing, nuo hotel, buitenkant.jpg
cn, beijing, nuo hotel.jpg
cn, beijing, nuo hotel, kamer.jpg
cn, beijing, nuo hotel, restaurant.jpg
Stijlvol, luxe hotel met een bijzonder interieur door zijn kunst en details uit de Ming-dynastie. Voorheen was dit het Raffles Beijing hotel. Gelegen dichtbij het kunstzinnige stadsdeel, 798 Art Zone. Steenworpafstand van de Verboden Stad. Restaurant, theesalon, (buiten)bar, zwembad en lounge aanwezig. Kamers met een luxe uitstraling. Gastvrij en behulpzaam personeel. Zeer goede beoordelingen door zijn gasten.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Chengdu
Chengdu Dreams Travel Wenjun Courtyard
cn, chengdu, wenjun courtyard.jpg
cn, chengdu, chengdu dreams travel wenjun courtyard hotel.jpg
cn, chengdu, chengdu dreams travel wenjun courtyard hotel, tuin.jpg
cn, chengdu, chengdu dreams travel wenjun courtyard hotel, gang.jpg
cn, chengdu, chengdu dreams travel wenjun courtyard hotel (2).jpg
Gezellig kleinschalig hotel met gunstige centrale ligging. Op loopafstand van winkelbuurten Jinli Street en Kuanzhai alley. Metrohalte en parken vlakbij. Chinees traditioneel design in een nieuw gebouw met tempeldaken, rode pilaren en Chinese lantaarns. Lichte kamers met houten vloer, modern ingericht met Chinese accenten, comfortabele bedden, houten meubels en Chinese kunst aan de wand. Binnentuin met terras, zitjes en parasols. Chinees restaurant serveert prima ontbijt. Vriendelijk, redelijk Engelssprekend personeel.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Chengdu
Buddha Zen
cn, chengdu, buddha zen, binnenterras.jpg
cn, chengdu, buddha zen, kamer.jpg
cn, chengdu, buddha zen, binnenkant.jpg
cn, chengdu, buddha zen, dakterras.jpg
cn, chengdu, buddha zen, buitenkant.jpg
cn, chengdu, buddha zen, theehuis.jpg
Leuk hotel in het centrum. Naast de boeddhistische Wenshuyuan tempel. Mooie kamers met balkon. Goed restaurant met lokale keuken. Volgens de reizigers erg goed ontbijt. De gezellige sfeer maakt het onze Beautiful Choice.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Chengdu
Temple House
cn, chengdu, the temple house, kamer.jpg
cn, chengdu, the temple house, tuin.jpg
cn, chengdu, the temple house, restaurant.jpg
cn, chengdu, the temple house, zwembad.jpg
cn, chengdu, the temple house, tuin (2).jpg
Groot en mooi ingericht hotel in een oud tempelcomplex. Ruime, stijlvolle en comfortabele kamers met balkon en uitzicht over de stad. Drie restaurants en een bar aanwezig voor eten en drinken. Binnenzwembad aanwezig. Gratis fietsen beschikbaar om de stad te ontdekken. Het personeel staat altijd voor u klaar.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Chengdu
Chengdu Dreams Travel Wenjun Courtyard
cn, chengdu, wenjun courtyard.jpg
cn, chengdu, chengdu dreams travel wenjun courtyard hotel.jpg
cn, chengdu, chengdu dreams travel wenjun courtyard hotel, tuin.jpg
cn, chengdu, chengdu dreams travel wenjun courtyard hotel, gang.jpg
cn, chengdu, chengdu dreams travel wenjun courtyard hotel (2).jpg
Gezellig kleinschalig hotel met gunstige centrale ligging. Op loopafstand van winkelbuurten Jinli Street en Kuanzhai alley. Metrohalte en parken vlakbij. Chinees traditioneel design in een nieuw gebouw met tempeldaken, rode pilaren en Chinese lantaarns. Lichte kamers met houten vloer, modern ingericht met Chinese accenten, comfortabele bedden, houten meubels en Chinese kunst aan de wand. Binnentuin met terras, zitjes en parasols. Chinees restaurant serveert prima ontbijt. Vriendelijk, redelijk Engelssprekend personeel.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Chengdu
Buddha Zen
cn, chengdu, buddha zen, binnenterras.jpg
cn, chengdu, buddha zen, kamer.jpg
cn, chengdu, buddha zen, binnenkant.jpg
cn, chengdu, buddha zen, dakterras.jpg
cn, chengdu, buddha zen, buitenkant.jpg
cn, chengdu, buddha zen, theehuis.jpg
Leuk hotel in het centrum. Naast de boeddhistische Wenshuyuan tempel. Mooie kamers met balkon. Goed restaurant met lokale keuken. Volgens de reizigers erg goed ontbijt. De gezellige sfeer maakt het onze Beautiful Choice.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Chengdu
Temple House
cn, chengdu, the temple house, kamer.jpg
cn, chengdu, the temple house, tuin.jpg
cn, chengdu, the temple house, restaurant.jpg
cn, chengdu, the temple house, zwembad.jpg
cn, chengdu, the temple house, tuin (2).jpg
Groot en mooi ingericht hotel in een oud tempelcomplex. Ruime, stijlvolle en comfortabele kamers met balkon en uitzicht over de stad. Drie restaurants en een bar aanwezig voor eten en drinken. Binnenzwembad aanwezig. Gratis fietsen beschikbaar om de stad te ontdekken. Het personeel staat altijd voor u klaar.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Chengdu
Chengdu Dreams Travel Wenjun Courtyard
cn, chengdu, wenjun courtyard.jpg
cn, chengdu, chengdu dreams travel wenjun courtyard hotel.jpg
cn, chengdu, chengdu dreams travel wenjun courtyard hotel, tuin.jpg
cn, chengdu, chengdu dreams travel wenjun courtyard hotel, gang.jpg
cn, chengdu, chengdu dreams travel wenjun courtyard hotel (2).jpg
Gezellig kleinschalig hotel met gunstige centrale ligging. Op loopafstand van winkelbuurten Jinli Street en Kuanzhai alley. Metrohalte en parken vlakbij. Chinees traditioneel design in een nieuw gebouw met tempeldaken, rode pilaren en Chinese lantaarns. Lichte kamers met houten vloer, modern ingericht met Chinese accenten, comfortabele bedden, houten meubels en Chinese kunst aan de wand. Binnentuin met terras, zitjes en parasols. Chinees restaurant serveert prima ontbijt. Vriendelijk, redelijk Engelssprekend personeel.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Chengdu
Buddha Zen
cn, chengdu, buddha zen, binnenterras.jpg
cn, chengdu, buddha zen, kamer.jpg
cn, chengdu, buddha zen, binnenkant.jpg
cn, chengdu, buddha zen, dakterras.jpg
cn, chengdu, buddha zen, buitenkant.jpg
cn, chengdu, buddha zen, theehuis.jpg
Leuk hotel in het centrum. Naast de boeddhistische Wenshuyuan tempel. Mooie kamers met balkon. Goed restaurant met lokale keuken. Volgens de reizigers erg goed ontbijt. De gezellige sfeer maakt het onze Beautiful Choice.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Chengdu
Temple House
cn, chengdu, the temple house, kamer.jpg
cn, chengdu, the temple house, tuin.jpg
cn, chengdu, the temple house, restaurant.jpg
cn, chengdu, the temple house, zwembad.jpg
cn, chengdu, the temple house, tuin (2).jpg
Groot en mooi ingericht hotel in een oud tempelcomplex. Ruime, stijlvolle en comfortabele kamers met balkon en uitzicht over de stad. Drie restaurants en een bar aanwezig voor eten en drinken. Binnenzwembad aanwezig. Gratis fietsen beschikbaar om de stad te ontdekken. Het personeel staat altijd voor u klaar.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
Landscape
cn, dali, landscape hotel, buitenkant.jpg
cn, dali, landscape hotel, kamer.jpg
cn, dali, landscape hotel, binnenplaats.jpg
cn, dali, landscape hotel, restaurant.jpg
Hotel in het centrum van Dali. Gesitueerd in een grote en mooie tuin. In een buurt met veel goede restaurants. Ruime kamers met zithoek bij het raam en uitzicht over de tuin. Zeer goed ontbijt met zowel Chinese als westerse gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
Dali Old Courtyard Boutique Inn
cn, dali, old courtyard boutique inn, tuin.jpg
cn, dali, old courtyard boutique inn, kamer.jpg
cn, dali, old courtyard boutique inn, restaurant.jpg
Kleinschalig courtyard hotel in een honderd jaar oud etnisch Bai-huis. Mooi gerenoveerd, waarbij de charme is behouden. In de oude binnenstad van Dali. Op loopafstand van Renmin Road en de katholieke kathedraal. Comfortabel smaakvol ingerichte kamers. Goed ontbijt met zowel Chinese als westerse gerechten. Vriendelijk behulpzaam personeel. De bijzondere bouwstijl en locatie maken het onze keuze voor Beautiful Choice. Nb. De auto kan niet tot aan het hotel komen, dus het laatste stukje zult u met uw bagage zelf moeten lopen.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
Hilton Dali Resort & Spa
cn, dali, hilton dali, dbl.jpg
cn, dali, hilton (6).jpg
cn, dali, hilton (9).jpg
cn, dali, hilton (8).jpg
cn, dali, hilton (5).jpg
Luxe modern westers hotel met alle comfort zoals u van Hilton gewend bent. Rustige ligging ten zuiden van de oude ommuurde stad Dali. Lichte ruime lobby met natuurstenen vloer, bruine tinten en ramen die zicht bieden op de omgeving. Ruime lichte kamers, met tapijt, houten afwerking en beige tinten. Grote badkamers met regendouche. Alle kamers hebben een balkon, sommige bieden zicht op de Cang-bergen of het Erhai meer. Mooi binnenzwembad, spa en gym. Meerdere restaurants bieden Chinees, Aziatisch en internationale menukaart. Erg goed Chinees en westers ontbijtbuffet. Vriendelijk behulpzaam attent personeel.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
The Linden Centre
cn, dali, linden centre, kamer.jpg
cn, dali, linden centre.jpg
In het dorpje Xizhou, een dorp vol bezienswaardigheden net ten noorden van Dali. Het sfeervolle hotel is recentelijk volledig gerenoveerd. Zo veel mogelijk authentieke elementen van het uiterlijk zijn behouden gebleven. Dicht bij het oude marktplein en de Daci tempel. Klassiek ingerichte kamers met veel hout en traditioneel Chinees meubilair. Kamers hebben een balkon. Zeer goed restaurant. Binnenplaats, bibliotheek en dakterras om te zitten en te genieten. Gezellige bar. Personeel spreekt goed Engels en is uitzonderlijk behulpzaam.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
Landscape
cn, dali, landscape hotel, buitenkant.jpg
cn, dali, landscape hotel, kamer.jpg
cn, dali, landscape hotel, binnenplaats.jpg
cn, dali, landscape hotel, restaurant.jpg
Hotel in het centrum van Dali. Gesitueerd in een grote en mooie tuin. In een buurt met veel goede restaurants. Ruime kamers met zithoek bij het raam en uitzicht over de tuin. Zeer goed ontbijt met zowel Chinese als westerse gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
Dali Old Courtyard Boutique Inn
cn, dali, old courtyard boutique inn, tuin.jpg
cn, dali, old courtyard boutique inn, kamer.jpg
cn, dali, old courtyard boutique inn, restaurant.jpg
Kleinschalig courtyard hotel in een honderd jaar oud etnisch Bai-huis. Mooi gerenoveerd, waarbij de charme is behouden. In de oude binnenstad van Dali. Op loopafstand van Renmin Road en de katholieke kathedraal. Comfortabel smaakvol ingerichte kamers. Goed ontbijt met zowel Chinese als westerse gerechten. Vriendelijk behulpzaam personeel. De bijzondere bouwstijl en locatie maken het onze keuze voor Beautiful Choice. Nb. De auto kan niet tot aan het hotel komen, dus het laatste stukje zult u met uw bagage zelf moeten lopen.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
Hilton Dali Resort & Spa
cn, dali, hilton dali, dbl.jpg
cn, dali, hilton (6).jpg
cn, dali, hilton (9).jpg
cn, dali, hilton (8).jpg
cn, dali, hilton (5).jpg
Luxe modern westers hotel met alle comfort zoals u van Hilton gewend bent. Rustige ligging ten zuiden van de oude ommuurde stad Dali. Lichte ruime lobby met natuurstenen vloer, bruine tinten en ramen die zicht bieden op de omgeving. Ruime lichte kamers, met tapijt, houten afwerking en beige tinten. Grote badkamers met regendouche. Alle kamers hebben een balkon, sommige bieden zicht op de Cang-bergen of het Erhai meer. Mooi binnenzwembad, spa en gym. Meerdere restaurants bieden Chinees, Aziatisch en internationale menukaart. Erg goed Chinees en westers ontbijtbuffet. Vriendelijk behulpzaam attent personeel.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
The Linden Centre
cn, dali, linden centre, kamer.jpg
cn, dali, linden centre.jpg
In het dorpje Xizhou, een dorp vol bezienswaardigheden net ten noorden van Dali. Het sfeervolle hotel is recentelijk volledig gerenoveerd. Zo veel mogelijk authentieke elementen van het uiterlijk zijn behouden gebleven. Dicht bij het oude marktplein en de Daci tempel. Klassiek ingerichte kamers met veel hout en traditioneel Chinees meubilair. Kamers hebben een balkon. Zeer goed restaurant. Binnenplaats, bibliotheek en dakterras om te zitten en te genieten. Gezellige bar. Personeel spreekt goed Engels en is uitzonderlijk behulpzaam.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
Landscape
cn, dali, landscape hotel, buitenkant.jpg
cn, dali, landscape hotel, kamer.jpg
cn, dali, landscape hotel, binnenplaats.jpg
cn, dali, landscape hotel, restaurant.jpg
Hotel in het centrum van Dali. Gesitueerd in een grote en mooie tuin. In een buurt met veel goede restaurants. Ruime kamers met zithoek bij het raam en uitzicht over de tuin. Zeer goed ontbijt met zowel Chinese als westerse gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
Dali Old Courtyard Boutique Inn
cn, dali, old courtyard boutique inn, tuin.jpg
cn, dali, old courtyard boutique inn, kamer.jpg
cn, dali, old courtyard boutique inn, restaurant.jpg
Kleinschalig courtyard hotel in een honderd jaar oud etnisch Bai-huis. Mooi gerenoveerd, waarbij de charme is behouden. In de oude binnenstad van Dali. Op loopafstand van Renmin Road en de katholieke kathedraal. Comfortabel smaakvol ingerichte kamers. Goed ontbijt met zowel Chinese als westerse gerechten. Vriendelijk behulpzaam personeel. De bijzondere bouwstijl en locatie maken het onze keuze voor Beautiful Choice. Nb. De auto kan niet tot aan het hotel komen, dus het laatste stukje zult u met uw bagage zelf moeten lopen.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
Hilton Dali Resort & Spa
cn, dali, hilton dali, dbl.jpg
cn, dali, hilton (6).jpg
cn, dali, hilton (9).jpg
cn, dali, hilton (8).jpg
cn, dali, hilton (5).jpg
Luxe modern westers hotel met alle comfort zoals u van Hilton gewend bent. Rustige ligging ten zuiden van de oude ommuurde stad Dali. Lichte ruime lobby met natuurstenen vloer, bruine tinten en ramen die zicht bieden op de omgeving. Ruime lichte kamers, met tapijt, houten afwerking en beige tinten. Grote badkamers met regendouche. Alle kamers hebben een balkon, sommige bieden zicht op de Cang-bergen of het Erhai meer. Mooi binnenzwembad, spa en gym. Meerdere restaurants bieden Chinees, Aziatisch en internationale menukaart. Erg goed Chinees en westers ontbijtbuffet. Vriendelijk behulpzaam attent personeel.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
The Linden Centre
cn, dali, linden centre, kamer.jpg
cn, dali, linden centre.jpg
In het dorpje Xizhou, een dorp vol bezienswaardigheden net ten noorden van Dali. Het sfeervolle hotel is recentelijk volledig gerenoveerd. Zo veel mogelijk authentieke elementen van het uiterlijk zijn behouden gebleven. Dicht bij het oude marktplein en de Daci tempel. Klassiek ingerichte kamers met veel hout en traditioneel Chinees meubilair. Kamers hebben een balkon. Zeer goed restaurant. Binnenplaats, bibliotheek en dakterras om te zitten en te genieten. Gezellige bar. Personeel spreekt goed Engels en is uitzonderlijk behulpzaam.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
Landscape
cn, dali, landscape hotel, buitenkant.jpg
cn, dali, landscape hotel, kamer.jpg
cn, dali, landscape hotel, binnenplaats.jpg
cn, dali, landscape hotel, restaurant.jpg
Hotel in het centrum van Dali. Gesitueerd in een grote en mooie tuin. In een buurt met veel goede restaurants. Ruime kamers met zithoek bij het raam en uitzicht over de tuin. Zeer goed ontbijt met zowel Chinese als westerse gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
Dali Old Courtyard Boutique Inn
cn, dali, old courtyard boutique inn, tuin.jpg
cn, dali, old courtyard boutique inn, kamer.jpg
cn, dali, old courtyard boutique inn, restaurant.jpg
Kleinschalig courtyard hotel in een honderd jaar oud etnisch Bai-huis. Mooi gerenoveerd, waarbij de charme is behouden. In de oude binnenstad van Dali. Op loopafstand van Renmin Road en de katholieke kathedraal. Comfortabel smaakvol ingerichte kamers. Goed ontbijt met zowel Chinese als westerse gerechten. Vriendelijk behulpzaam personeel. De bijzondere bouwstijl en locatie maken het onze keuze voor Beautiful Choice. Nb. De auto kan niet tot aan het hotel komen, dus het laatste stukje zult u met uw bagage zelf moeten lopen.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
Hilton Dali Resort & Spa
cn, dali, hilton dali, dbl.jpg
cn, dali, hilton (6).jpg
cn, dali, hilton (9).jpg
cn, dali, hilton (8).jpg
cn, dali, hilton (5).jpg
Luxe modern westers hotel met alle comfort zoals u van Hilton gewend bent. Rustige ligging ten zuiden van de oude ommuurde stad Dali. Lichte ruime lobby met natuurstenen vloer, bruine tinten en ramen die zicht bieden op de omgeving. Ruime lichte kamers, met tapijt, houten afwerking en beige tinten. Grote badkamers met regendouche. Alle kamers hebben een balkon, sommige bieden zicht op de Cang-bergen of het Erhai meer. Mooi binnenzwembad, spa en gym. Meerdere restaurants bieden Chinees, Aziatisch en internationale menukaart. Erg goed Chinees en westers ontbijtbuffet. Vriendelijk behulpzaam attent personeel.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Dali
The Linden Centre
cn, dali, linden centre, kamer.jpg
cn, dali, linden centre.jpg
In het dorpje Xizhou, een dorp vol bezienswaardigheden net ten noorden van Dali. Het sfeervolle hotel is recentelijk volledig gerenoveerd. Zo veel mogelijk authentieke elementen van het uiterlijk zijn behouden gebleven. Dicht bij het oude marktplein en de Daci tempel. Klassiek ingerichte kamers met veel hout en traditioneel Chinees meubilair. Kamers hebben een balkon. Zeer goed restaurant. Binnenplaats, bibliotheek en dakterras om te zitten en te genieten. Gezellige bar. Personeel spreekt goed Engels en is uitzonderlijk behulpzaam.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Datong
Pipa Inn Datong
china, datong, pipa inn, voorkant hotel.jpg
china, datong, pipa inn, double room 2.jpg
china, datong, pipa inn, double room 1.jpg
china, datong, pipa inn, double room badkamer.jpg
china, datong, pipa inn, restaurant.jpg
Hotel in Chinees traditionele bouwstijl. Er is veel aandacht geschonken aan het interieur en het is heel sfeervol ingericht. Kamers zijn comfortabel. Het hotel ligt in een autovrije straat, waardoor auto's met de transfer niet voor de deur kunnen komen. De laatste ca. 50 m moet u zelf met uw bagage lopen naar het hotel. Op enkele minuten ligt de Huayan tempel, die zeker de moeite waard is om te bekijken.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Datong
Datong Garden
cn, datong, datong garden, buitenkant.jpg
cn, datong, datong garden, restaurant.jpg
cn, datong, datong garden, kamer.jpg
Perfecte locatie in een levendige buurt in het drukke Datong. Rondom het hotel vindt u veel restaurants. Ideale locatie om te voet alle highlights te bezoeken, zoals de Shanhua, Huayan en Fahua Tempel en de Drum Tower. Comfortabele kamers. Restaurant met zowel Chinese en westerse gerechten. Goede service door het vriendelijke personeel. De locatie en het personeel maakt dit een Beautiful Choice hotel.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Datong
Datong Yunzhong
cn, datong, datong yunzhong, kamer.jpg
cn, datong, datong yunzhong, tuin.jpg
cn, datong, datong yunzhong (3).jpg
cn, datong, datong yunzhong (2).jpg
cn, datong, datong yunzhong, comfort double kamer.jpg
cn, datong, datong yunzhong, theehuis.jpg
Midden in het centrum, op 20 minuten lopen van de Huayan tempel. In een buurt met veel restaurantjes. Traditioneel Chinees gedecoreerd hotel met een oude poort en antiek houtwerk. Bijzonder ingerichte kamers in Chinese stijl. Theehuis in een glazen gebouw, wijnbar, sigaarbar met verschillende soorten sigaren en restaurant. Prachtige binnentuin. Goede beoordelingen door zijn gasten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Datong
Pipa Inn Datong
china, datong, pipa inn, voorkant hotel.jpg
china, datong, pipa inn, double room 2.jpg
china, datong, pipa inn, double room 1.jpg
china, datong, pipa inn, double room badkamer.jpg
china, datong, pipa inn, restaurant.jpg
Hotel in Chinees traditionele bouwstijl. Er is veel aandacht geschonken aan het interieur en het is heel sfeervol ingericht. Kamers zijn comfortabel. Het hotel ligt in een autovrije straat, waardoor auto's met de transfer niet voor de deur kunnen komen. De laatste ca. 50 m moet u zelf met uw bagage lopen naar het hotel. Op enkele minuten ligt de Huayan tempel, die zeker de moeite waard is om te bekijken.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Datong
Datong Garden
cn, datong, datong garden, buitenkant.jpg
cn, datong, datong garden, restaurant.jpg
cn, datong, datong garden, kamer.jpg
Perfecte locatie in een levendige buurt in het drukke Datong. Rondom het hotel vindt u veel restaurants. Ideale locatie om te voet alle highlights te bezoeken, zoals de Shanhua, Huayan en Fahua Tempel en de Drum Tower. Comfortabele kamers. Restaurant met zowel Chinese en westerse gerechten. Goede service door het vriendelijke personeel. De locatie en het personeel maakt dit een Beautiful Choice hotel.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Datong
Datong Yunzhong
cn, datong, datong yunzhong, kamer.jpg
cn, datong, datong yunzhong, tuin.jpg
cn, datong, datong yunzhong (3).jpg
cn, datong, datong yunzhong (2).jpg
cn, datong, datong yunzhong, comfort double kamer.jpg
cn, datong, datong yunzhong, theehuis.jpg
Midden in het centrum, op 20 minuten lopen van de Huayan tempel. In een buurt met veel restaurantjes. Traditioneel Chinees gedecoreerd hotel met een oude poort en antiek houtwerk. Bijzonder ingerichte kamers in Chinese stijl. Theehuis in een glazen gebouw, wijnbar, sigaarbar met verschillende soorten sigaren en restaurant. Prachtige binnentuin. Goede beoordelingen door zijn gasten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Datong
Pipa Inn Datong
china, datong, pipa inn, voorkant hotel.jpg
china, datong, pipa inn, double room 2.jpg
china, datong, pipa inn, double room 1.jpg
china, datong, pipa inn, double room badkamer.jpg
china, datong, pipa inn, restaurant.jpg
Hotel in Chinees traditionele bouwstijl. Er is veel aandacht geschonken aan het interieur en het is heel sfeervol ingericht. Kamers zijn comfortabel. Het hotel ligt in een autovrije straat, waardoor auto's met de transfer niet voor de deur kunnen komen. De laatste ca. 50 m moet u zelf met uw bagage lopen naar het hotel. Op enkele minuten ligt de Huayan tempel, die zeker de moeite waard is om te bekijken.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Datong
Datong Garden
cn, datong, datong garden, buitenkant.jpg
cn, datong, datong garden, restaurant.jpg
cn, datong, datong garden, kamer.jpg
Perfecte locatie in een levendige buurt in het drukke Datong. Rondom het hotel vindt u veel restaurants. Ideale locatie om te voet alle highlights te bezoeken, zoals de Shanhua, Huayan en Fahua Tempel en de Drum Tower. Comfortabele kamers. Restaurant met zowel Chinese en westerse gerechten. Goede service door het vriendelijke personeel. De locatie en het personeel maakt dit een Beautiful Choice hotel.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Datong
Datong Yunzhong
cn, datong, datong yunzhong, kamer.jpg
cn, datong, datong yunzhong, tuin.jpg
cn, datong, datong yunzhong (3).jpg
cn, datong, datong yunzhong (2).jpg
cn, datong, datong yunzhong, comfort double kamer.jpg
cn, datong, datong yunzhong, theehuis.jpg
Midden in het centrum, op 20 minuten lopen van de Huayan tempel. In een buurt met veel restaurantjes. Traditioneel Chinees gedecoreerd hotel met een oude poort en antiek houtwerk. Bijzonder ingerichte kamers in Chinese stijl. Theehuis in een glazen gebouw, wijnbar, sigaarbar met verschillende soorten sigaren en restaurant. Prachtige binnentuin. Goede beoordelingen door zijn gasten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guangzhou
Guangdong Victory
CN, Guangzhou, Guangdong Victory, twin standard.jpg
cn, guangzhou, guangdong victory (4).jpg
CN, Guangzhou, Guangdong Victory, pool.jpg
cn, guangzhou, guangdong victory (2).jpg
Neoklassiek hotel in historisch gebouw in de voormalige westerse enclave Shamian-eiland. Centrale ligging vlakbij historisch erfgoed en de Parelrivier. Rustige groene wijk met weinig verkeer in het drukke Guangzhou (Canton). Op loopafstand van metrostation, markt, winkels, restaurants en cafés. Grote marmeren lobby met vlotte professionele check-in. Nette bescheiden kamers met tapijt en veel beige kleuren. Sommige kamers hebben een balkon met zicht op de stad of de tuin. Buitenzwembad op het dak met uniek uitzicht op Shamian-eiland en de stad. Meerdere restaurants met zowel Chinese als internationale menukaart. Uitgebreid ontbijtbuffet. Vriendelijk Engelssprekend personeel.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guangzhou
Guangdong Victory
CN, Guangzhou, Guangdong Victory, balcony.jpg
cn, guangzhou, guangdong victory (3).jpg
CN, Guangzhou, Guangdong Victory, pool.jpg
cn, guangzhou, guangdong victory (2).jpg
Neoklassiek hotel in historisch gebouw in de voormalige westerse enclave Shamian-eiland. Centrale ligging vlakbij historisch erfgoed en de Parelrivier. Rustige groene wijk met weinig verkeer in het drukke Guangzhou (Canton). Op loopafstand van metrostation, markt, winkels, restaurants en café's. Grote marmeren lobby met vlotte professionele check-in. Nette bescheiden kamers met tapijt en veel beige kleuren. U verblijft in een kamer met balkon. Buitenzwembad op het dak met uniek uitzicht op Shamian-eiland en de stad. Meerdere restaurants met zowel Chinese als internationale menukaart. Uitgebreid ontbijtbuffet. Vriendelijk Engelssprekend personeel. Door de unieke locatie en geschiedenis onze keuze voor Beautiful Choice.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guangzhou
White Swan Hotel
cn, guangzhou, white swan, kamer.jpg
cn, guangzhou, white swan, buitenkant.jpg
cn, guangzhou, white swan, bar.jpg
cn, guangzhou, white swan, restaurant (3).jpg
cn, guangzhou, white swan, zwembad.jpg
Baan in het spoor van meerdere staatshoofden en regeringsleiders, overnacht in het goed bezochte hotel op het 19-eeuwse Shamian eiland. Op 20 minuten lopen van Qingping markt en metrostation. Rondom het hotel zijn goede restaurants. Comfortabele, elegante kamers. Klein buitenzwembad. Meerdere restaurants aanwezig met o.a. authentieke Cantonese gerechten en uitzicht over de Parelrivier. Grote bar met loungestoelen en datzelfde uitzicht. Goede service. Gasten die er verbleven komen graag nogmaals terug.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guangzhou
Guangdong Victory
CN, Guangzhou, Guangdong Victory, twin standard.jpg
cn, guangzhou, guangdong victory (4).jpg
CN, Guangzhou, Guangdong Victory, pool.jpg
cn, guangzhou, guangdong victory (2).jpg
Neoklassiek hotel in historisch gebouw in de voormalige westerse enclave Shamian-eiland. Centrale ligging vlakbij historisch erfgoed en de Parelrivier. Rustige groene wijk met weinig verkeer in het drukke Guangzhou (Canton). Op loopafstand van metrostation, markt, winkels, restaurants en cafés. Grote marmeren lobby met vlotte professionele check-in. Nette bescheiden kamers met tapijt en veel beige kleuren. Sommige kamers hebben een balkon met zicht op de stad of de tuin. Buitenzwembad op het dak met uniek uitzicht op Shamian-eiland en de stad. Meerdere restaurants met zowel Chinese als internationale menukaart. Uitgebreid ontbijtbuffet. Vriendelijk Engelssprekend personeel.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guangzhou
Guangdong Victory
CN, Guangzhou, Guangdong Victory, balcony.jpg
cn, guangzhou, guangdong victory (3).jpg
CN, Guangzhou, Guangdong Victory, pool.jpg
cn, guangzhou, guangdong victory (2).jpg
Neoklassiek hotel in historisch gebouw in de voormalige westerse enclave Shamian-eiland. Centrale ligging vlakbij historisch erfgoed en de Parelrivier. Rustige groene wijk met weinig verkeer in het drukke Guangzhou (Canton). Op loopafstand van metrostation, markt, winkels, restaurants en café's. Grote marmeren lobby met vlotte professionele check-in. Nette bescheiden kamers met tapijt en veel beige kleuren. U verblijft in een kamer met balkon. Buitenzwembad op het dak met uniek uitzicht op Shamian-eiland en de stad. Meerdere restaurants met zowel Chinese als internationale menukaart. Uitgebreid ontbijtbuffet. Vriendelijk Engelssprekend personeel. Door de unieke locatie en geschiedenis onze keuze voor Beautiful Choice.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guangzhou
White Swan Hotel
cn, guangzhou, white swan, kamer.jpg
cn, guangzhou, white swan, buitenkant.jpg
cn, guangzhou, white swan, bar.jpg
cn, guangzhou, white swan, restaurant (3).jpg
cn, guangzhou, white swan, zwembad.jpg
Baan in het spoor van meerdere staatshoofden en regeringsleiders, overnacht in het goed bezochte hotel op het 19-eeuwse Shamian eiland. Op 20 minuten lopen van Qingping markt en metrostation. Rondom het hotel zijn goede restaurants. Comfortabele, elegante kamers. Klein buitenzwembad. Meerdere restaurants aanwezig met o.a. authentieke Cantonese gerechten en uitzicht over de Parelrivier. Grote bar met loungestoelen en datzelfde uitzicht. Goede service. Gasten die er verbleven komen graag nogmaals terug.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guangzhou
Guangdong Victory
CN, Guangzhou, Guangdong Victory, twin standard.jpg
cn, guangzhou, guangdong victory (4).jpg
CN, Guangzhou, Guangdong Victory, pool.jpg
cn, guangzhou, guangdong victory (2).jpg
Neoklassiek hotel in historisch gebouw in de voormalige westerse enclave Shamian-eiland. Centrale ligging vlakbij historisch erfgoed en de Parelrivier. Rustige groene wijk met weinig verkeer in het drukke Guangzhou (Canton). Op loopafstand van metrostation, markt, winkels, restaurants en cafés. Grote marmeren lobby met vlotte professionele check-in. Nette bescheiden kamers met tapijt en veel beige kleuren. Sommige kamers hebben een balkon met zicht op de stad of de tuin. Buitenzwembad op het dak met uniek uitzicht op Shamian-eiland en de stad. Meerdere restaurants met zowel Chinese als internationale menukaart. Uitgebreid ontbijtbuffet. Vriendelijk Engelssprekend personeel.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guangzhou
Guangdong Victory
CN, Guangzhou, Guangdong Victory, balcony.jpg
cn, guangzhou, guangdong victory (3).jpg
CN, Guangzhou, Guangdong Victory, pool.jpg
cn, guangzhou, guangdong victory (2).jpg
Neoklassiek hotel in historisch gebouw in de voormalige westerse enclave Shamian-eiland. Centrale ligging vlakbij historisch erfgoed en de Parelrivier. Rustige groene wijk met weinig verkeer in het drukke Guangzhou (Canton). Op loopafstand van metrostation, markt, winkels, restaurants en café's. Grote marmeren lobby met vlotte professionele check-in. Nette bescheiden kamers met tapijt en veel beige kleuren. U verblijft in een kamer met balkon. Buitenzwembad op het dak met uniek uitzicht op Shamian-eiland en de stad. Meerdere restaurants met zowel Chinese als internationale menukaart. Uitgebreid ontbijtbuffet. Vriendelijk Engelssprekend personeel. Door de unieke locatie en geschiedenis onze keuze voor Beautiful Choice.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guangzhou
White Swan Hotel
cn, guangzhou, white swan, kamer.jpg
cn, guangzhou, white swan, buitenkant.jpg
cn, guangzhou, white swan, bar.jpg
cn, guangzhou, white swan, restaurant (3).jpg
cn, guangzhou, white swan, zwembad.jpg
Baan in het spoor van meerdere staatshoofden en regeringsleiders, overnacht in het goed bezochte hotel op het 19-eeuwse Shamian eiland. Op 20 minuten lopen van Qingping markt en metrostation. Rondom het hotel zijn goede restaurants. Comfortabele, elegante kamers. Klein buitenzwembad. Meerdere restaurants aanwezig met o.a. authentieke Cantonese gerechten en uitzicht over de Parelrivier. Grote bar met loungestoelen en datzelfde uitzicht. Goede service. Gasten die er verbleven komen graag nogmaals terug.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guilin
Bravo
CN, Guilin, Bravo, double room.jpg
cn, guilin, bravo hotel, restaurant.jpg
CN, Guilin, Bravo, swimming pool.jpg
CN, Guilin, Bravo, outside.jpg
Groot hotel aan het Ronghu meer, in een buurt met veel winkels en restaurants. Ruime kamers ingericht in een mix tussen klassieke en Chinese stijl. Sierlijke witte meubels, tapijt op de vloer en behang op de muren. In het zomerseizoen is het buitenzwembad geopend. Het Patio Café serveert lokale, westerse en Aziatische gerechten. Twee andere restaurants serveren dim sum en andere Chinese specialiteiten. Bar, fitnessruimte en spa aanwezig.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guilin
Aroma Tea House
CN, Guilin, Aroma tea house, double room.jpg
CN, Guilin, Aroma tea house, lobby.jpg
cn, guilin, aroma teahouse, gang.jpg
cn, guilin, aroma teahouse, restaurant.jpg
Traditioneel hotel vlak bij het centrum. Toplocatie tussen verschillende meren en rivieren. Kamers met uitzicht over het meer of de tuin, met zitje aan het raam. Kunstgalerie met grote collectie antiek in het hotel. Restaurant met uitzicht over het meer. Zeer behulpzaam personeel dat goed Engels spreekt. Dit alles maakt het Aroma Teahouse onze Beautiful Choice in Guilin.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guilin
Shangri-La Guilin
cn, guilin, shangri la, zwembad buiten.jpg
cn, guilin, shangri la, deluxe room.jpg
cn, guilin, shangri la, restaurant.jpg
cn, guilin, shangri la, tuin.jpg
cn, guilin, shangri la, lobby.jpg
cn, guilin, shangri la, buitenkant.jpg
Zeer luxueus hotel. Net buiten de stad. Mooie, grote kamers met uitzicht over de stad of de indrukwekkende landschappen in de omgeving. Zowel binnen- als buitenzwembad. Bar bij het buitenbad. Mooie grote tuin om in rond te wandelen en te ontspannen. Verschillende goed gewaardeerde restaurants aanwezig. Fietsen te huur om de omgeving te ontdekken. Het gastvrije personeel doet alles om uw verblijf optimaal te maken.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guilin
Bravo
CN, Guilin, Bravo, double room.jpg
cn, guilin, bravo hotel, restaurant.jpg
CN, Guilin, Bravo, swimming pool.jpg
CN, Guilin, Bravo, outside.jpg
Groot hotel aan het Ronghu meer, in een buurt met veel winkels en restaurants. Ruime kamers ingericht in een mix tussen klassieke en Chinese stijl. Sierlijke witte meubels, tapijt op de vloer en behang op de muren. In het zomerseizoen is het buitenzwembad geopend. Het Patio Café serveert lokale, westerse en Aziatische gerechten. Twee andere restaurants serveren dim sum en andere Chinese specialiteiten. Bar, fitnessruimte en spa aanwezig.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guilin
Aroma Tea House
CN, Guilin, Aroma tea house, double room.jpg
CN, Guilin, Aroma tea house, lobby.jpg
cn, guilin, aroma teahouse, gang.jpg
cn, guilin, aroma teahouse, restaurant.jpg
Traditioneel hotel vlak bij het centrum. Toplocatie tussen verschillende meren en rivieren. Kamers met uitzicht over het meer of de tuin, met zitje aan het raam. Kunstgalerie met grote collectie antiek in het hotel. Restaurant met uitzicht over het meer. Zeer behulpzaam personeel dat goed Engels spreekt. Dit alles maakt het Aroma Teahouse onze Beautiful Choice in Guilin.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guilin
Shangri-La Guilin
cn, guilin, shangri la, zwembad buiten.jpg
cn, guilin, shangri la, deluxe room.jpg
cn, guilin, shangri la, restaurant.jpg
cn, guilin, shangri la, tuin.jpg
cn, guilin, shangri la, lobby.jpg
cn, guilin, shangri la, buitenkant.jpg
Zeer luxueus hotel. Net buiten de stad. Mooie, grote kamers met uitzicht over de stad of de indrukwekkende landschappen in de omgeving. Zowel binnen- als buitenzwembad. Bar bij het buitenbad. Mooie grote tuin om in rond te wandelen en te ontspannen. Verschillende goed gewaardeerde restaurants aanwezig. Fietsen te huur om de omgeving te ontdekken. Het gastvrije personeel doet alles om uw verblijf optimaal te maken.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guilin
Bravo
CN, Guilin, Bravo, double room.jpg
cn, guilin, bravo hotel, restaurant.jpg
CN, Guilin, Bravo, swimming pool.jpg
CN, Guilin, Bravo, outside.jpg
Groot hotel aan het Ronghu meer, in een buurt met veel winkels en restaurants. Ruime kamers ingericht in een mix tussen klassieke en Chinese stijl. Sierlijke witte meubels, tapijt op de vloer en behang op de muren. In het zomerseizoen is het buitenzwembad geopend. Het Patio Café serveert lokale, westerse en Aziatische gerechten. Twee andere restaurants serveren dim sum en andere Chinese specialiteiten. Bar, fitnessruimte en spa aanwezig.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guilin
Aroma Tea House
CN, Guilin, Aroma tea house, double room.jpg
CN, Guilin, Aroma tea house, lobby.jpg
cn, guilin, aroma teahouse, gang.jpg
cn, guilin, aroma teahouse, restaurant.jpg
Traditioneel hotel vlak bij het centrum. Toplocatie tussen verschillende meren en rivieren. Kamers met uitzicht over het meer of de tuin, met zitje aan het raam. Kunstgalerie met grote collectie antiek in het hotel. Restaurant met uitzicht over het meer. Zeer behulpzaam personeel dat goed Engels spreekt. Dit alles maakt het Aroma Teahouse onze Beautiful Choice in Guilin.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Guilin
Shangri-La Guilin
cn, guilin, shangri la, zwembad buiten.jpg
cn, guilin, shangri la, deluxe room.jpg
cn, guilin, shangri la, restaurant.jpg
cn, guilin, shangri la, tuin.jpg
cn, guilin, shangri la, lobby.jpg
cn, guilin, shangri la, buitenkant.jpg
Zeer luxueus hotel. Net buiten de stad. Mooie, grote kamers met uitzicht over de stad of de indrukwekkende landschappen in de omgeving. Zowel binnen- als buitenzwembad. Bar bij het buitenbad. Mooie grote tuin om in rond te wandelen en te ontspannen. Verschillende goed gewaardeerde restaurants aanwezig. Fietsen te huur om de omgeving te ontdekken. Het gastvrije personeel doet alles om uw verblijf optimaal te maken.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Gyantse
tibet, gyantse, gyantse, kamer.jpg
tibet, gyantse, gyantse, voorkant.jpg
tibet, gyantse, gyantse, receptie.jpg
Gyantse hotel ligt in het centrum van de oude stad Gyantse. Het heeft 120 kamers die allemaal van elkaar verschillen, westerse stijl, Tibetaanse stijl, standaard kamer, luxe kamer, enz. Er zijn verschillende eetzalen voor verschillende gerechten, de Tibetaanse, Chinese en Nepalese keuken. Het hotel heeft naast verschillende restaurants ook WiFi en airconditioning.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Gyantse, Tibet
Yeti
tibet, gyantse, yeti, voorkant.jpg
tibet, gyantse, yeti, standaard kamer.jpg
Yeti Hotel is een onlangs gerenoveerd Tibetaans-themahotel in Gyantse City. Het heeft een perfecte locatie, 3 minuten lopen naar Gyantse Dzong en de oude binnenstad van Gyantse en op 10 minuten lopen naar het Palcho klooster. U kunt ook genieten van het geweldige uitzicht over Gyantse stad.
Yeti Hotel beschikt over eenvoudige kamers met een mix van zowel de westerse en Tibetaanse stijlen. Elke kamer is voorzien van goede WiFi en airconditioning. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Sommigen van hen spreken goed Engels. Het restaurant beschikt over nationale en internationale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Hangzhou
Hangzhou Redstar Culture
redstar culture hotel bewerkt.jpg
Redstar Culture is een mooie plek om in Hangzhou te verblijven. Het hotel werd in 2010 gerenoveerd. Kamers zijn comfortabel ingericht. Het Westmeer ligt op circa 2,5 km afstand.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Hangzhou
Grand Metropark
china, hangzhou, grand metropark, standaard kamer.jpg
china, hangzhou, grand metropark, lobby.jpg
china, hangzhou, grand metropark, restaurant.jpg
Hangzhou Metropark International Hotel is gunstig gelegen op 5 minuten lopen van het schilderachtige West Lake. Groot, modern hotel (368 kamers) met alle voorzieningen die u zich kan wensen. Verschillende restaurants waar u lekker kunt eten. De ligging en de faciliteiten maken dit hotel een Beautiful Choice hotel.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Hangzhou
Wyndham Grand Plaza Royale
china, hangzhou, wyndham grand plaza, kamer met meerzicht.jpg
china, hangzhou, wyndham grand plaza, bar-lounge.jpg
china, hangzhou, wyndham grand plaza, buitenkant.jpg
Luxe, groot hotel met alle faciliteiten die u maar kunt wensen. Verschillende restaurants, zwembad en een bar. Op circa 1,5 km van het Westmeer. Prachtige, comfortabele kamers. Ontbijtbuffet is zeer uitgebreid.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Hangzhou
Hangzhou Redstar Culture
redstar culture hotel bewerkt.jpg
Redstar Culture is een mooie plek om in Hangzhou te verblijven. Het hotel werd in 2010 gerenoveerd. Kamers zijn comfortabel ingericht. Het Westmeer ligt op circa 2,5 km afstand.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Hangzhou
Grand Metropark
china, hangzhou, grand metropark, standaard kamer.jpg
china, hangzhou, grand metropark, lobby.jpg
china, hangzhou, grand metropark, restaurant.jpg
Hangzhou Metropark International Hotel is gunstig gelegen op 5 minuten lopen van het schilderachtige West Lake. Groot, modern hotel (368 kamers) met alle voorzieningen die u zich kan wensen. Verschillende restaurants waar u lekker kunt eten. De ligging en de faciliteiten maken dit hotel een Beautiful Choice hotel.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Hangzhou
Wyndham Grand Plaza Royale
china, hangzhou, wyndham grand plaza, kamer met meerzicht.jpg
china, hangzhou, wyndham grand plaza, bar-lounge.jpg
china, hangzhou, wyndham grand plaza, buitenkant.jpg
Luxe, groot hotel met alle faciliteiten die u maar kunt wensen. Verschillende restaurants, zwembad en een bar. Op circa 1,5 km van het Westmeer. Prachtige, comfortabele kamers. Ontbijtbuffet is zeer uitgebreid.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Hangzhou
Hangzhou Redstar Culture
redstar culture hotel bewerkt.jpg
Redstar Culture is een mooie plek om in Hangzhou te verblijven. Het hotel werd in 2010 gerenoveerd. Kamers zijn comfortabel ingericht. Het Westmeer ligt op circa 2,5 km afstand.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Hangzhou
Grand Metropark
china, hangzhou, grand metropark, standaard kamer.jpg
china, hangzhou, grand metropark, lobby.jpg
china, hangzhou, grand metropark, restaurant.jpg
Hangzhou Metropark International Hotel is gunstig gelegen op 5 minuten lopen van het schilderachtige West Lake. Groot, modern hotel (368 kamers) met alle voorzieningen die u zich kan wensen. Verschillende restaurants waar u lekker kunt eten. De ligging en de faciliteiten maken dit hotel een Beautiful Choice hotel.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Hangzhou
Wyndham Grand Plaza Royale
china, hangzhou, wyndham grand plaza, kamer met meerzicht.jpg
china, hangzhou, wyndham grand plaza, bar-lounge.jpg
china, hangzhou, wyndham grand plaza, buitenkant.jpg
Luxe, groot hotel met alle faciliteiten die u maar kunt wensen. Verschillende restaurants, zwembad en een bar. Op circa 1,5 km van het Westmeer. Prachtige, comfortabele kamers. Ontbijtbuffet is zeer uitgebreid.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Hongkong
Eaton
CN, Hong Kong, Eaton, zwembad
CN, Hong Kong, Eaton, lobby
CN, Hong Kong, Eaton, restaurant
Trendy hotel in het hart van Kowloon. Comfortabele moderne kamers. Neem een duik in het zwembad op het dak of geniet van het panoramisch uitzicht over de bruisende stad. Op loopafstand van de metro en vele restaurantjes. Een perfecte uitvalsbasis om Hong Kong te ontdekken.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Hongkong
Jen by Shangrila
CN, Hong Kong, Jen Hotel, zwembad
CN, Hongkong, Jen by Shangrila, kamer
CN, Hongkong, Jen by Shangrila, lounge
CN, Hongkong, Jen by Shangrila, restaurant
Goede locatie met uitzicht op de stad en Victoria Harbour. Ruime moderne comfortabele kamers. Op loopafstand van de metro en vele restaurantjes. Geniet van een schilderachtig uitzicht vanuit de lounge of neem een duik in het zwembad op het dakterras. Uitmuntende service en vriendelijk personeel.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Hongkong
Grand Hyatt
Hongkong, Grand Hyatt, lobby
Hongkong, Grand Hyatt, kamer
Hongkong, Grand Hyatt, zwembad
Hongkong, Grand Hyatt, restaurant
Luxe hotel. Centraal gelegen, op loopafstand van Times Square en winkelcentrum Pacific Place. Ruime, elegante kamers uitgerust met moderne decoratie en uitzicht op Victoria Harbour. Beschikt over maar liefst 11 restaurants en bars die lokale en multiculturele culinaire gerechten serveren. Voorzien van een verwarmd buitenzwembad met uitzicht op de skyline.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Hongkong
Eaton
CN, Hong Kong, Eaton, zwembad
CN, Hong Kong, Eaton, lobby
CN, Hong Kong, Eaton, restaurant
Trendy hotel in het hart van Kowloon. Comfortabele moderne kamers. Neem een duik in het zwembad op het dak of geniet van het panoramisch uitzicht over de bruisende stad. Op loopafstand van de metro en vele restaurantjes. Een perfecte uitvalsbasis om Hong Kong te ontdekken.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Hongkong
Jen by Shangrila
CN, Hong Kong, Jen Hotel, zwembad
CN, Hongkong, Jen by Shangrila, kamer
CN, Hongkong, Jen by Shangrila, lounge
CN, Hongkong, Jen by Shangrila, restaurant
Goede locatie met uitzicht op de stad en Victoria Harbour. Ruime moderne comfortabele kamers. Op loopafstand van de metro en vele restaurantjes. Geniet van een schilderachtig uitzicht vanuit de lounge of neem een duik in het zwembad op het dakterras. Uitmuntende service en vriendelijk personeel.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Hongkong
Grand Hyatt
Hongkong, Grand Hyatt, lobby
Hongkong, Grand Hyatt, kamer
Hongkong, Grand Hyatt, zwembad
Hongkong, Grand Hyatt, restaurant
Luxe hotel. Centraal gelegen, op loopafstand van Times Square en winkelcentrum Pacific Place. Ruime, elegante kamers uitgerust met moderne decoratie en uitzicht op Victoria Harbour. Beschikt over maar liefst 11 restaurants en bars die lokale en multiculturele culinaire gerechten serveren. Voorzien van een verwarmd buitenzwembad met uitzicht op de skyline.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Hongkong
Eaton
CN, Hong Kong, Eaton, zwembad
CN, Hong Kong, Eaton, lobby
CN, Hong Kong, Eaton, restaurant
Trendy hotel in het hart van Kowloon. Comfortabele moderne kamers. Neem een duik in het zwembad op het dak of geniet van het panoramisch uitzicht over de bruisende stad. Op loopafstand van de metro en vele restaurantjes. Een perfecte uitvalsbasis om Hong Kong te ontdekken.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Hongkong
Jen by Shangrila
CN, Hong Kong, Jen Hotel, zwembad
CN, Hongkong, Jen by Shangrila, kamer
CN, Hongkong, Jen by Shangrila, lounge
CN, Hongkong, Jen by Shangrila, restaurant
Goede locatie met uitzicht op de stad en Victoria Harbour. Ruime moderne comfortabele kamers. Op loopafstand van de metro en vele restaurantjes. Geniet van een schilderachtig uitzicht vanuit de lounge of neem een duik in het zwembad op het dakterras. Uitmuntende service en vriendelijk personeel.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Hongkong
Grand Hyatt
Hongkong, Grand Hyatt, lobby
Hongkong, Grand Hyatt, kamer
Hongkong, Grand Hyatt, zwembad
Hongkong, Grand Hyatt, restaurant
Luxe hotel. Centraal gelegen, op loopafstand van Times Square en winkelcentrum Pacific Place. Ruime, elegante kamers uitgerust met moderne decoratie en uitzicht op Victoria Harbour. Beschikt over maar liefst 11 restaurants en bars die lokale en multiculturele culinaire gerechten serveren. Voorzien van een verwarmd buitenzwembad met uitzicht op de skyline.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Kunming
Kunming Jinjiang
cn, kunming, jinjiang (2).jpg
cn, kunming, jinjiang (5).jpg
cn, kunming, jinjiang (4).jpg
Groot westers zakenhotel gunstig gelegen vlakbij het treinstation. Loopafstand van vele winkels en restaurants. Grootse lobby met natuursteen en kroonluchters. Modern ingerichte, ruime lichte kamers met tapijt, houten meubels en beige kleuren. Meerdere restaurants met Chinese menukaart, serveert Chinees en redelijk westers ontbijt. Ronddraaiend restaurant op bovenste verdieping en bar, met uitzicht over Kunming. Aardig, redelijk Engelssprekend personeel.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Kunming
Cachet Boutique Kunming
cn, kunming, cachet boutique kunming hotel, deluxe room.jpg
cn, kunming, cachet boutique kunming hotel, restaurant.jpg
cn, kunming, cachet boutique kunming hotel, buitenkant.jpg
Uitstekend hotel op zeer centrale locatie. In een gezellige buurt met veel restaurants. Ruime kamers met goede bedden. Goed restaurant en bar aanwezig. De enorme gastvrijheid van het personeel maakt dit onze Beautiful Choice.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Kunming
Silver Chest Boutique
cn, kunming, silver chest boutique hotel, bar.jpg
cn, kunming, silver chest boutique hotel, kamer.jpg
cn, kunming, silver chest boutique hotel, bibliotheek.jpg
cn, kunming, silver chest boutique hotel, tuin.jpg
Beleef het oude China in dit charmante hotel. Vlak bij de Nanping straat vol winkeltjes en markten. Comfortabele, prachtig ingerichte kamers. Relax op de binnenplaats, in het theehuis of de bibliotheek. Gratis fietsen beschikbaar. Bar en restaurant met zowel westerse als lokale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Kunming
Kunming Jinjiang
cn, kunming, jinjiang (2).jpg
cn, kunming, jinjiang (5).jpg
cn, kunming, jinjiang (4).jpg
Groot westers zakenhotel gunstig gelegen vlakbij het treinstation. Loopafstand van vele winkels en restaurants. Grootse lobby met natuursteen en kroonluchters. Modern ingerichte, ruime lichte kamers met tapijt, houten meubels en beige kleuren. Meerdere restaurants met Chinese menukaart, serveert Chinees en redelijk westers ontbijt. Ronddraaiend restaurant op bovenste verdieping en bar, met uitzicht over Kunming. Aardig, redelijk Engelssprekend personeel.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Kunming
Cachet Boutique Kunming
cn, kunming, cachet boutique kunming hotel, deluxe room.jpg
cn, kunming, cachet boutique kunming hotel, restaurant.jpg
cn, kunming, cachet boutique kunming hotel, buitenkant.jpg
Uitstekend hotel op zeer centrale locatie. In een gezellige buurt met veel restaurants. Ruime kamers met goede bedden. Goed restaurant en bar aanwezig. De enorme gastvrijheid van het personeel maakt dit onze Beautiful Choice.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Kunming
Silver Chest Boutique
cn, kunming, silver chest boutique hotel, bar.jpg
cn, kunming, silver chest boutique hotel, kamer.jpg
cn, kunming, silver chest boutique hotel, bibliotheek.jpg
cn, kunming, silver chest boutique hotel, tuin.jpg
Beleef het oude China in dit charmante hotel. Vlak bij de Nanping straat vol winkeltjes en markten. Comfortabele, prachtig ingerichte kamers. Relax op de binnenplaats, in het theehuis of de bibliotheek. Gratis fietsen beschikbaar. Bar en restaurant met zowel westerse als lokale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Kunming
Kunming Jinjiang
cn, kunming, jinjiang (2).jpg
cn, kunming, jinjiang (5).jpg
cn, kunming, jinjiang (4).jpg
Groot westers zakenhotel gunstig gelegen vlakbij het treinstation. Loopafstand van vele winkels en restaurants. Grootse lobby met natuursteen en kroonluchters. Modern ingerichte, ruime lichte kamers met tapijt, houten meubels en beige kleuren. Meerdere restaurants met Chinese menukaart, serveert Chinees en redelijk westers ontbijt. Ronddraaiend restaurant op bovenste verdieping en bar, met uitzicht over Kunming. Aardig, redelijk Engelssprekend personeel.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Kunming
Cachet Boutique Kunming
cn, kunming, cachet boutique kunming hotel, deluxe room.jpg
cn, kunming, cachet boutique kunming hotel, restaurant.jpg
cn, kunming, cachet boutique kunming hotel, buitenkant.jpg
Uitstekend hotel op zeer centrale locatie. In een gezellige buurt met veel restaurants. Ruime kamers met goede bedden. Goed restaurant en bar aanwezig. De enorme gastvrijheid van het personeel maakt dit onze Beautiful Choice.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Kunming
Silver Chest Boutique
cn, kunming, silver chest boutique hotel, bar.jpg
cn, kunming, silver chest boutique hotel, kamer.jpg
cn, kunming, silver chest boutique hotel, bibliotheek.jpg
cn, kunming, silver chest boutique hotel, tuin.jpg
Beleef het oude China in dit charmante hotel. Vlak bij de Nanping straat vol winkeltjes en markten. Comfortabele, prachtig ingerichte kamers. Relax op de binnenplaats, in het theehuis of de bibliotheek. Gratis fietsen beschikbaar. Bar en restaurant met zowel westerse als lokale gerechten.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Kerung, Tibet
Lokaal guesthouse
Doorreishotel dichtbij de grens met Tibet en Nepal op 2700 m. Zeer eenvoudig guesthouse, dus stel uw verwachtingen bij. U slaapt hier alleen om de lange reis te doorbreken.
Faciliteiten:
Restaurant (alleen voor ontbijt)
Geen wifi in hotel
Kerung, Tibet
Lokaal guesthouse
Doorreishotel dichtbij de grens met Tibet en Nepal op 2700 m. Zeer eenvoudig guesthouse, dus stel uw verwachtingen bij. U slaapt hier alleen om de lange reis te doorbreken.
Faciliteiten:
Restaurant (alleen voor ontbijt)
Geen wifi in hotel
Kerung, Tibet
Lokaal guesthouse
Doorreishotel dichtbij de grens met Tibet en Nepal op 2700 m. Zeer eenvoudig guesthouse, dus stel uw verwachtingen bij. U slaapt hier alleen om de lange reis te doorbreken.
Faciliteiten:
Restaurant (alleen voor ontbijt)
Geen wifi in hotel
Kerung, Tibet
Lokaal guesthouse
Doorreishotel dichtbij de grens met Tibet en Nepal op 2700 m. Zeer eenvoudig guesthouse, dus stel uw verwachtingen bij. U slaapt hier alleen om de lange reis te doorbreken.
Faciliteiten:
Restaurant (alleen voor ontbijt)
Geen wifi in hotel
Kerung, Tibet
Lokaal guesthouse
Doorreishotel dichtbij de grens met Tibet en Nepal op 2700 m. Zeer eenvoudig guesthouse, dus stel uw verwachtingen bij. U slaapt hier alleen om de lange reis te doorbreken.
Faciliteiten:
Restaurant (alleen voor ontbijt)
Geen wifi in hotel
Kerung, Tibet
Lokaal guesthouse
Doorreishotel dichtbij de grens met Tibet en Nepal op 2700 m. Zeer eenvoudig guesthouse, dus stel uw verwachtingen bij. U slaapt hier alleen om de lange reis te doorbreken.
Faciliteiten:
Restaurant (alleen voor ontbijt)
Geen wifi in hotel
Kerung, Tibet
Lokaal guesthouse
Doorreishotel dichtbij de grens met Tibet en Nepal op 2700 m. Zeer eenvoudig guesthouse, dus stel uw verwachtingen bij. U slaapt hier alleen om de lange reis te doorbreken.
Faciliteiten:
Restaurant (alleen voor ontbijt)
Geen wifi in hotel
Kerung, Tibet
Lokaal guesthouse
Doorreishotel dichtbij de grens met Tibet en Nepal op 2700 m. Zeer eenvoudig guesthouse, dus stel uw verwachtingen bij. U slaapt hier alleen om de lange reis te doorbreken.
Faciliteiten:
Restaurant (alleen voor ontbijt)
Geen wifi in hotel
Kerung, Tibet
Lokaal guesthouse
Doorreishotel dichtbij de grens met Tibet en Nepal op 2700 m. Zeer eenvoudig guesthouse, dus stel uw verwachtingen bij. U slaapt hier alleen om de lange reis te doorbreken.
Faciliteiten:
Restaurant (alleen voor ontbijt)
Geen wifi in hotel
Lhasa, Tibet
Yak
tibet, lhasa, yak, buitenkant.jpg
tibet, lhasa, yak, room!.jpg
Yak Hotel heeft een goede locatie in het centrum van Lhasa, dicht bij de Jokhang tempel. Comfortabele kamers die zijn uitgerust met airconditioning en een telefoon. Hotel biedt parkeerplaatsen, auto- en fietsverhuur aan. Aan de linkerkant van het hotel ligt een restaurant. U kunt er heerlijke Tibetaanse en Chinese gerechten eten. Hotel personeel spreekt Chinees, Tibetaans en Engels. Ontbijt op de 5e verdieping, met prachtig uitzicht op de omliggende bergen.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
Kyichu
CN, Lhasa, Kyichu hotel
tibet, lhasa, kyichu, room.jpg
tibet, lhasa, kyichu, restaurant.jpg
Het Kyichu hotel in Lhasa is door een familie gerund hotel. Het ligt midden in het centrum, alle restaurants en bezienswaardigheden liggen op loopafstand. Het hotel heeft een prachtige binnentuin, WiFi en een restaurant. Prima ontbijt. Erg vriendelijk en goed Engels sprekend personeel.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
Songtsam Choskyi
tibet, lhasa, songtsam, kamer.jpg
tibet, lhasa, songtsam, restaurant.jpg
tibet, lhasa, songtsam, buitenkant.jpg
Het Songtsam Choskyi is een prachtig hotel, waar u zich direct thuis zult voelen. Prachtige decoratie. De kamers zijn comfortabel ingericht en hebben uitstekende bedden. Het ontbijt is een ontbijtbuffet. Het restaurant serveert lokale en Aziatische gerechten. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Het hotel ligt op circa 5 km van het Potala paleis.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
St. Regis
tibet, lhasa, st. regis, buitenkant.jpg
tibet, lhasa, st. regis, deluxe room.jpg
tibet, lhasa, st. regis, lounge.jpg
Het St. Regis in Lhasa beschikt over een lokaal, eigentijds ontwerp en heeft een binnenzwembad en de Iridum Spa. Het hotel biedt uitzicht over de landschapstuinen van het historische Potalapaleis dat op 3 km afstand ligt. De kamers zijn uitgerust met een flatscreen-tv, een minibar en designmeubels. De moderne badkamers beschikken over een apart bad en gratis toiletartikelen. WiFi is gratis in het hele hotel.
Er zijn 3 restaurants in het St. Regis die verschillende gerechten in buffetvorm en à-la-carte aanbieden. Een assortiment van exotische thee kan worden geproefd in de salon. Gasten kunnen ook genieten van een cocktail in Decanter by Haut-Brisson. De kloosters Sera en Drepung liggen op minder dan 10 km afstand. Het personeel is erg vriendelijk.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
Yak
tibet, lhasa, yak, buitenkant.jpg
tibet, lhasa, yak, room!.jpg
Yak Hotel heeft een goede locatie in het centrum van Lhasa, dicht bij de Jokhang tempel. Comfortabele kamers die zijn uitgerust met airconditioning en een telefoon. Hotel biedt parkeerplaatsen, auto- en fietsverhuur aan. Aan de linkerkant van het hotel ligt een restaurant. U kunt er heerlijke Tibetaanse en Chinese gerechten eten. Hotel personeel spreekt Chinees, Tibetaans en Engels. Ontbijt op de 5e verdieping, met prachtig uitzicht op de omliggende bergen.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
Kyichu
CN, Lhasa, Kyichu hotel
tibet, lhasa, kyichu, room.jpg
tibet, lhasa, kyichu, restaurant.jpg
Het Kyichu hotel in Lhasa is door een familie gerund hotel. Het ligt midden in het centrum, alle restaurants en bezienswaardigheden liggen op loopafstand. Het hotel heeft een prachtige binnentuin, WiFi en een restaurant. Prima ontbijt. Erg vriendelijk en goed Engels sprekend personeel.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
Songtsam Choskyi
tibet, lhasa, songtsam, kamer.jpg
tibet, lhasa, songtsam, restaurant.jpg
tibet, lhasa, songtsam, buitenkant.jpg
Het Songtsam Choskyi is een prachtig hotel, waar u zich direct thuis zult voelen. Prachtige decoratie. De kamers zijn comfortabel ingericht en hebben uitstekende bedden. Het ontbijt is een ontbijtbuffet. Het restaurant serveert lokale en Aziatische gerechten. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Het hotel ligt op circa 5 km van het Potala paleis.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
St. Regis
tibet, lhasa, st. regis, buitenkant.jpg
tibet, lhasa, st. regis, deluxe room.jpg
tibet, lhasa, st. regis, lounge.jpg
Het St. Regis in Lhasa beschikt over een lokaal, eigentijds ontwerp en heeft een binnenzwembad en de Iridum Spa. Het hotel biedt uitzicht over de landschapstuinen van het historische Potalapaleis dat op 3 km afstand ligt. De kamers zijn uitgerust met een flatscreen-tv, een minibar en designmeubels. De moderne badkamers beschikken over een apart bad en gratis toiletartikelen. WiFi is gratis in het hele hotel.
Er zijn 3 restaurants in het St. Regis die verschillende gerechten in buffetvorm en à-la-carte aanbieden. Een assortiment van exotische thee kan worden geproefd in de salon. Gasten kunnen ook genieten van een cocktail in Decanter by Haut-Brisson. De kloosters Sera en Drepung liggen op minder dan 10 km afstand. Het personeel is erg vriendelijk.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
Yak
tibet, lhasa, yak, buitenkant.jpg
tibet, lhasa, yak, room!.jpg
Yak Hotel heeft een goede locatie in het centrum van Lhasa, dicht bij de Jokhang tempel. Comfortabele kamers die zijn uitgerust met airconditioning en een telefoon. Hotel biedt parkeerplaatsen, auto- en fietsverhuur aan. Aan de linkerkant van het hotel ligt een restaurant. U kunt er heerlijke Tibetaanse en Chinese gerechten eten. Hotel personeel spreekt Chinees, Tibetaans en Engels. Ontbijt op de 5e verdieping, met prachtig uitzicht op de omliggende bergen.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
Kyichu
CN, Lhasa, Kyichu hotel
tibet, lhasa, kyichu, room.jpg
tibet, lhasa, kyichu, restaurant.jpg
Het Kyichu hotel in Lhasa is door een familie gerund hotel. Het ligt midden in het centrum, alle restaurants en bezienswaardigheden liggen op loopafstand. Het hotel heeft een prachtige binnentuin, WiFi en een restaurant. Prima ontbijt. Erg vriendelijk en goed Engels sprekend personeel.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
Songtsam Choskyi
tibet, lhasa, songtsam, kamer.jpg
tibet, lhasa, songtsam, restaurant.jpg
tibet, lhasa, songtsam, buitenkant.jpg
Het Songtsam Choskyi is een prachtig hotel, waar u zich direct thuis zult voelen. Prachtige decoratie. De kamers zijn comfortabel ingericht en hebben uitstekende bedden. Het ontbijt is een ontbijtbuffet. Het restaurant serveert lokale en Aziatische gerechten. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Het hotel ligt op circa 5 km van het Potala paleis.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
St. Regis
tibet, lhasa, st. regis, buitenkant.jpg
tibet, lhasa, st. regis, deluxe room.jpg
tibet, lhasa, st. regis, lounge.jpg
Het St. Regis in Lhasa beschikt over een lokaal, eigentijds ontwerp en heeft een binnenzwembad en de Iridum Spa. Het hotel biedt uitzicht over de landschapstuinen van het historische Potalapaleis dat op 3 km afstand ligt. De kamers zijn uitgerust met een flatscreen-tv, een minibar en designmeubels. De moderne badkamers beschikken over een apart bad en gratis toiletartikelen. WiFi is gratis in het hele hotel.
Er zijn 3 restaurants in het St. Regis die verschillende gerechten in buffetvorm en à-la-carte aanbieden. Een assortiment van exotische thee kan worden geproefd in de salon. Gasten kunnen ook genieten van een cocktail in Decanter by Haut-Brisson. De kloosters Sera en Drepung liggen op minder dan 10 km afstand. Het personeel is erg vriendelijk.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
Yak
tibet, lhasa, yak, buitenkant.jpg
tibet, lhasa, yak, room!.jpg
Yak Hotel heeft een goede locatie in het centrum van Lhasa, dicht bij de Jokhang tempel. Comfortabele kamers die zijn uitgerust met airconditioning en een telefoon. Hotel biedt parkeerplaatsen, auto- en fietsverhuur aan. Aan de linkerkant van het hotel ligt een restaurant. U kunt er heerlijke Tibetaanse en Chinese gerechten eten. Hotel personeel spreekt Chinees, Tibetaans en Engels. Ontbijt op de 5e verdieping, met prachtig uitzicht op de omliggende bergen.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
Kyichu
CN, Lhasa, Kyichu hotel
tibet, lhasa, kyichu, room.jpg
tibet, lhasa, kyichu, restaurant.jpg
Het Kyichu hotel in Lhasa is door een familie gerund hotel. Het ligt midden in het centrum, alle restaurants en bezienswaardigheden liggen op loopafstand. Het hotel heeft een prachtige binnentuin, WiFi en een restaurant. Prima ontbijt. Erg vriendelijk en goed Engels sprekend personeel.
Faciliteiten:
Restaurant
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
Songtsam Choskyi
tibet, lhasa, songtsam, kamer.jpg
tibet, lhasa, songtsam, restaurant.jpg
tibet, lhasa, songtsam, buitenkant.jpg
Het Songtsam Choskyi is een prachtig hotel, waar u zich direct thuis zult voelen. Prachtige decoratie. De kamers zijn comfortabel ingericht en hebben uitstekende bedden. Het ontbijt is een ontbijtbuffet. Het restaurant serveert lokale en Aziatische gerechten. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Het hotel ligt op circa 5 km van het Potala paleis.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Airconditioning in kamer
Lhasa, Tibet
St. Regis
tibet, lhasa, st. regis, buitenkant.jpg
tibet, lhasa, st. regis, deluxe room.jpg
tibet, lhasa, st. regis, lounge.jpg
Het St. Regis in Lhasa beschikt over een lokaal, eigentijds ontwerp en heeft een binnenzwembad en de Iridum Spa. Het hotel biedt uitzicht over de landschapstuinen van het historische Potalapaleis dat op 3 km afstand ligt. De kamers zijn uitgerust met een flatscreen-tv, een minibar en designmeubels. De moderne badkamers beschikken over een apart bad en gratis toiletartikelen. WiFi is gratis in het hele hotel.
Er zijn 3 restaurants in het St. Regis die verschillende gerechten in buffetvorm en à-la-carte aanbieden. Een assortiment van exotische thee kan worden geproefd in de salon. Gasten kunnen ook genieten van een cocktail in Decanter by Haut-Brisson. De kloosters Sera en Drepung liggen op minder dan 10 km afstand. Het personeel is erg vriendelijk.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lijiang
Lijiang Yue Tu Inn
cn, lijiang, yue tu inn, buitenkant.jpg
cn, lijiang, yue tu inn, kamer.jpg
cn, lijiang, yue tu inn, lounge.jpg
Kleinschalige homestay in de oude stad. Op loopafstand van het Wenchang-paleis, Dayan-plein, Square street en Waterwheel. Comfortabele smaakvol ingerichte kamers met uitzicht op de tuin. Gezellige lounge. De hoteleigenaar, Yang Li, is zeer vriendelijk en behulpzaam. Let op: het ontbijt is Chinees en heel simpel. Om het hotel te bereiken is het laatste gedeelte een trap. Absoluut een aanrader voor een leuk verblijf in Lijiang.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lijiang
Lijiang Liman Wenzhi No. 1
china, lijiang, liman wenzhi, binnenplaats.jpg
china, lijiang, liman wenzhi, standaard kamer.jpg
china, lijiang, liman wenzhi, lobby.jpg
Juweeltje in het oude centrum van Lijiang. Ideale locatie in het leuke deel van de stad. Slechts 15 kamers in een Chinees gebouw. Prachtig en sfeervol ingericht. Zeer vriendelijke service. Alle reizigers zijn zeer enthousiast na een verblijf in dit prachtige hotel. Daarom vinden wij dit een Beautiful Choice hotel.
Faciliteiten:
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lijiang
Intercontinental Lijiang Ancient Town
cn, lijiang, intercontinental, terras.jpg
cn, lijiang, intercontinental, kamer.jpg
cn, lijiang, intercontinental, restaurant.jpg
cn, lijiang, intercontinental, zwembad.jpg
cn, lijiang, intercontinental, bar.jpg
cn, lijiang, intercontinental, terras (2).jpg
cn, lijiang, intercontinental, buitenkant.jpg
In de oude stad van Lijiang op 650 meter afstand van de Zhongyi markt. Luxe resort met architectuur van de lokale Naxi en Dongba cultuur. Buitenterras en binnenplaats. Uitzicht op de Sneeuwberg van de Jade draak. Twee restaurants met Lijiang specialiteiten, Yunnan-gerechten en Thaise en Zuid-Aziatische keuken. Lobby lounge, binnenzwembad en bar aanwezig. Ruime, stijlvol ingerichte kamers. Gasten zijn zeer tevreden over hun verblijf.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lijiang
Lijiang Yue Tu Inn
cn, lijiang, yue tu inn, buitenkant.jpg
cn, lijiang, yue tu inn, kamer.jpg
cn, lijiang, yue tu inn, lounge.jpg
Kleinschalige homestay in de oude stad. Op loopafstand van het Wenchang-paleis, Dayan-plein, Square street en Waterwheel. Comfortabele smaakvol ingerichte kamers met uitzicht op de tuin. Gezellige lounge. De hoteleigenaar, Yang Li, is zeer vriendelijk en behulpzaam. Let op: het ontbijt is Chinees en heel simpel. Om het hotel te bereiken is het laatste gedeelte een trap. Absoluut een aanrader voor een leuk verblijf in Lijiang.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lijiang
Lijiang Liman Wenzhi No. 1
china, lijiang, liman wenzhi, binnenplaats.jpg
china, lijiang, liman wenzhi, standaard kamer.jpg
china, lijiang, liman wenzhi, lobby.jpg
Juweeltje in het oude centrum van Lijiang. Ideale locatie in het leuke deel van de stad. Slechts 15 kamers in een Chinees gebouw. Prachtig en sfeervol ingericht. Zeer vriendelijke service. Alle reizigers zijn zeer enthousiast na een verblijf in dit prachtige hotel. Daarom vinden wij dit een Beautiful Choice hotel.
Faciliteiten:
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lijiang
Intercontinental Lijiang Ancient Town
cn, lijiang, intercontinental, terras.jpg
cn, lijiang, intercontinental, kamer.jpg
cn, lijiang, intercontinental, restaurant.jpg
cn, lijiang, intercontinental, zwembad.jpg
cn, lijiang, intercontinental, bar.jpg
cn, lijiang, intercontinental, terras (2).jpg
cn, lijiang, intercontinental, buitenkant.jpg
In de oude stad van Lijiang op 650 meter afstand van de Zhongyi markt. Luxe resort met architectuur van de lokale Naxi en Dongba cultuur. Buitenterras en binnenplaats. Uitzicht op de Sneeuwberg van de Jade draak. Twee restaurants met Lijiang specialiteiten, Yunnan-gerechten en Thaise en Zuid-Aziatische keuken. Lobby lounge, binnenzwembad en bar aanwezig. Ruime, stijlvol ingerichte kamers. Gasten zijn zeer tevreden over hun verblijf.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lijiang
Lijiang Yue Tu Inn
cn, lijiang, yue tu inn, buitenkant.jpg
cn, lijiang, yue tu inn, kamer.jpg
cn, lijiang, yue tu inn, lounge.jpg
Kleinschalige homestay in de oude stad. Op loopafstand van het Wenchang-paleis, Dayan-plein, Square street en Waterwheel. Comfortabele smaakvol ingerichte kamers met uitzicht op de tuin. Gezellige lounge. De hoteleigenaar, Yang Li, is zeer vriendelijk en behulpzaam. Let op: het ontbijt is Chinees en heel simpel. Om het hotel te bereiken is het laatste gedeelte een trap. Absoluut een aanrader voor een leuk verblijf in Lijiang.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lijiang
Lijiang Liman Wenzhi No. 1
china, lijiang, liman wenzhi, binnenplaats.jpg
china, lijiang, liman wenzhi, standaard kamer.jpg
china, lijiang, liman wenzhi, lobby.jpg
Juweeltje in het oude centrum van Lijiang. Ideale locatie in het leuke deel van de stad. Slechts 15 kamers in een Chinees gebouw. Prachtig en sfeervol ingericht. Zeer vriendelijke service. Alle reizigers zijn zeer enthousiast na een verblijf in dit prachtige hotel. Daarom vinden wij dit een Beautiful Choice hotel.
Faciliteiten:
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Lijiang
Intercontinental Lijiang Ancient Town
cn, lijiang, intercontinental, terras.jpg
cn, lijiang, intercontinental, kamer.jpg
cn, lijiang, intercontinental, restaurant.jpg
cn, lijiang, intercontinental, zwembad.jpg
cn, lijiang, intercontinental, bar.jpg
cn, lijiang, intercontinental, terras (2).jpg
cn, lijiang, intercontinental, buitenkant.jpg
In de oude stad van Lijiang op 650 meter afstand van de Zhongyi markt. Luxe resort met architectuur van de lokale Naxi en Dongba cultuur. Buitenterras en binnenplaats. Uitzicht op de Sneeuwberg van de Jade draak. Twee restaurants met Lijiang specialiteiten, Yunnan-gerechten en Thaise en Zuid-Aziatische keuken. Lobby lounge, binnenzwembad en bar aanwezig. Ruime, stijlvol ingerichte kamers. Gasten zijn zeer tevreden over hun verblijf.
Faciliteiten:
Zwembad
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Luoyang
Holiday Inn Express Luoyang City Center
cn, luoyang, holiday inn cc, standard room, bewerkt.jpg
cn, luoyang, holiday inn cc (4) bewerkt.jpg
cn, luoyang, holiday inn cc (2) bewerkt.jpg
cn, luoyang, holiday inn cc (1) bewerkt.jpg
Goed middenklasse hotel in het centrum van Luoyang. Zakelijke uitstraling. Ruime kamers met moderne inrichting. Restaurant aanwezig. Elke ochtend uitgebreid ontbijtbuffet. Goede service van het personeel.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Luoyang
Ramada by Wyndham Luoyang Downtown
cn, luoyang, ramada hotel, ingang.jpg
cn, luoyang, ramada hotel, kamer.jpg
cn, luoyang, ramada hotel, eetzaal.jpg
Modern, nieuw hotel. Ruime en smaakvol ingerichte kamers. Beschikt over twee restaurants, bar en een rooftop tuin. Op een half uur rijden liggen de Longmen grotten. Ideaal vertrekpunt voor Luoyang en omliggende gebieden. Door zijn ligging en comfort onze keuze voor Beautiful Choice.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Luoyang
National Treasure Pury Hotel
cn, luoyang, National Treasure Pury Hotel, ingang.jpg
cn, luoyang, National Treasure Pury Hotel, kamer.jpg
cn, luoyang, National Treasure Pury Hotel, eetzaal.jpg
cn, luoyang, National Treasure Pury Hotel, library.jpg
Gloednieuw, luxe hotel. Mooie architectuur met Chinese elementen. Heet in het Chinees Guo Bao Bo Rui Hotel. Ruime kamers met smaakvolle inrichting. Er is een restaurant en elke ochtend een ontbijtbuffet. Ligt midden in het centrum van Luoyang en op een kwartier rijden van de Longmen grotten. Zeer vriendelijk personeel.

Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Airconditioning in kamer
Luoyang
Holiday Inn Express Luoyang City Center
cn, luoyang, holiday inn cc, standard room, bewerkt.jpg
cn, luoyang, holiday inn cc (4) bewerkt.jpg
cn, luoyang, holiday inn cc (2) bewerkt.jpg
cn, luoyang, holiday inn cc (1) bewerkt.jpg
Goed middenklasse hotel in het centrum van Luoyang. Zakelijke uitstraling. Ruime kamers met moderne inrichting. Restaurant aanwezig. Elke ochtend uitgebreid ontbijtbuffet. Goede service van het personeel.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Luoyang
Ramada by Wyndham Luoyang Downtown
cn, luoyang, ramada hotel, ingang.jpg
cn, luoyang, ramada hotel, kamer.jpg
cn, luoyang, ramada hotel, eetzaal.jpg
Modern, nieuw hotel. Ruime en smaakvol ingerichte kamers. Beschikt over twee restaurants, bar en een rooftop tuin. Op een half uur rijden liggen de Longmen grotten. Ideaal vertrekpunt voor Luoyang en omliggende gebieden. Door zijn ligging en comfort onze keuze voor Beautiful Choice.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Luoyang
National Treasure Pury Hotel
cn, luoyang, National Treasure Pury Hotel, ingang.jpg
cn, luoyang, National Treasure Pury Hotel, kamer.jpg
cn, luoyang, National Treasure Pury Hotel, eetzaal.jpg
cn, luoyang, National Treasure Pury Hotel, library.jpg
Gloednieuw, luxe hotel. Mooie architectuur met Chinese elementen. Heet in het Chinees Guo Bao Bo Rui Hotel. Ruime kamers met smaakvolle inrichting. Er is een restaurant en elke ochtend een ontbijtbuffet. Ligt midden in het centrum van Luoyang en op een kwartier rijden van de Longmen grotten. Zeer vriendelijk personeel.

Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Airconditioning in kamer
Luoyang
Holiday Inn Express Luoyang City Center
cn, luoyang, holiday inn cc, standard room, bewerkt.jpg
cn, luoyang, holiday inn cc (4) bewerkt.jpg
cn, luoyang, holiday inn cc (2) bewerkt.jpg
cn, luoyang, holiday inn cc (1) bewerkt.jpg
Goed middenklasse hotel in het centrum van Luoyang. Zakelijke uitstraling. Ruime kamers met moderne inrichting. Restaurant aanwezig. Elke ochtend uitgebreid ontbijtbuffet. Goede service van het personeel.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Luoyang
Ramada by Wyndham Luoyang Downtown
cn, luoyang, ramada hotel, ingang.jpg
cn, luoyang, ramada hotel, kamer.jpg
cn, luoyang, ramada hotel, eetzaal.jpg
Modern, nieuw hotel. Ruime en smaakvol ingerichte kamers. Beschikt over twee restaurants, bar en een rooftop tuin. Op een half uur rijden liggen de Longmen grotten. Ideaal vertrekpunt voor Luoyang en omliggende gebieden. Door zijn ligging en comfort onze keuze voor Beautiful Choice.
Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Luoyang
National Treasure Pury Hotel
cn, luoyang, National Treasure Pury Hotel, ingang.jpg
cn, luoyang, National Treasure Pury Hotel, kamer.jpg
cn, luoyang, National Treasure Pury Hotel, eetzaal.jpg
cn, luoyang, National Treasure Pury Hotel, library.jpg
Gloednieuw, luxe hotel. Mooie architectuur met Chinese elementen. Heet in het Chinees Guo Bao Bo Rui Hotel. Ruime kamers met smaakvolle inrichting. Er is een restaurant en elke ochtend een ontbijtbuffet. Ligt midden in het centrum van Luoyang en op een kwartier rijden van de Longmen grotten. Zeer vriendelijk personeel.

Faciliteiten:
Restaurant
Lift
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Airconditioning in kamer
Ping'an
Ping'an Liqing
CN, Ping'an, Liqing, outter.jpg
CN, Ping'an, Liqing, double room.jpg
cn, ping'an, liqing (2).jpg
CN, Ping'an, Liqing, dinning room.jpg
Fraai hotel met geweldig terras met uitzicht op de rijstterrassen en de bergen. Toplocatie hoog op de berg. Bagage-kruiers dragen uw koffers de berg op en af. Bescheiden kamers ingericht met veel hout. Sommige kamers hebben een balkon. Behulpzaam vriendelijk Engelssprekend personeel. Gezellig restaurant biedt zowel Chinees als internationale menukaart. Goed startpunt om wandelingen in bergachtige omgeving te maken.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Ping'an
Longji Baike
cn, pingan, longji baike (2).jpg
CN, Ping'an, Longji Baike double room.jpg
CN, Ping'an, Longji Baike dinning room.jpg
cn, pingan, longji baike (1).jpg
cn, pingan, longji baike (4).jpg
Mooi hotel met traditionele gevel en schitterende ligging in de bergen. Weids uitzicht op de bergen en rijstterrassen. Bijzonder interieur vol houtsnijddetails. Kamers met houten wanden en vloeren en Chinese accenten. Sommige kamers hebben een terras of een balkon. Goed restaurant met Chinese menukaart. Ideale ligging om te wandelen in directe omgeving naar dorpjes, rijstterrassen. Goed Engelssprekend attent personeel. Door zijn ligging en comfort onze keuze voor Beautiful Choice.
Faciliteiten:
Restaurant
Bar/lounge
Gratis wifi in publieke ruimte
Gratis wifi in kamer
Airconditioning in kamer
Ping'an
Longji Baike