Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Kathedraal in Lima
Reisvoorwaarden
Inleidende bepalingen/ Definities
In de algemene reisvoorwaarden van HelloBeautifulWorld worden de volgende definities gebruikt met de hieronder vermelde betekenis:
Reisorganisator: wij of ons. Het bedrijf HelloBeautifulWorld.

Reiziger: u of uw. De persoon die de reisovereenkomst aangaat, en alle personen namens wie hij/ zij de reisovereenkomst aangaat.

Reisovereenkomst: de overeenkomst, waarbij HelloBeautifulWorld zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden reisproduct vanuit het actuele aanbod.

Reissom: de totaalprijs van uw boeking.

Werkdag: alle dagen van het jaar met uitzondering van zondagen en officiële door Nederland erkende feestdagen.

Website: www.hellobeautifulworld.nl

Grensdocumenten: paspoort, identiteitskaart en visa.

Reisbescheiden: de factuur van uw reis, de boekingsbevestiging, de vliegticket(s) en eventuele aanvullende informatie die door ons aan u wordt gezonden tussen de boeking en de dag van vertrek. Alle documenten sturen wij per e-mail.

Reisaanbod: de aanbieding, waaronder beschrijving en prijsaanbod van alle reizen, zoals door HelloBeautifulWorld aangeboden via haar website www.hellobeautifulworld.nl.

Dienstverlener/leverancier: een partij die wij gebruiken bij de uitvoering van de reis, zoals een hotel, een luchtvaartmaatschappij of een lokale agent.

Individuele rondreis: een door HelloBeautifulWorld georganiseerde reis bestaande uit vervoer, verblijf en excursies.

Kind: tenzij anders vermeld, een kind van twee jaar of ouder.

Verblijf: hotels en overige accommodaties in het reisaanbod van HelloBeautifulWorld. De beschrijving van de hotels en de overige accommodaties in het reisaanbod van HelloBeautifulWorld is zo objectief mogelijk opgesteld. De foto’s in het reisaanbod zijn slechts ter indicatie van de inrichting, de afmeting en/of het uitzicht. HelloBeautifulWorld hanteert de classificatie, zoals deze door de betreffende lokale autoriteiten zijn toegekend. Deze komt niet altijd overeen met de Europese classificatie en kan verschillen per bestemming.

Verzorging: de maaltijden in het reisaanbod van HelloBeautifulWorld. De meeste overnachtingen zijn op basis van logies en ontbijt. Onder het kopje 'inbegrepen' ziet u per rondreis de maaltijden die door ons in de prijs zijn opgenomen.

Autohuur: een aantal van de reizen worden aangeboden met autohuur. In dat geval zijn naast de ANVR Reisvoorwaarden en de HelloBeautifulWorld algemene voorwaarden eveneens de algemene voorwaarden van het autoverhuurbedrijf van toepassing.

Bagage: ruimbagage en handbagage op de door ons aangeboden vluchten. Voor alle intercontinentale vluchten die door ons worden aangeboden geldt een bagagevrijstelling voor ruimbagage. Deze bagagevrijstelling verschilt per luchtvaartmaatschappij. Ook zijn er verschillen per traject. Ook voor handbagage verschillen de richtlijnen per luchtvaartmaatschappij en per traject. Voor binnenlandse vluchten zijn er per luchtvaartmaatschappij afwijkende bepalingen voor de vrijstelling voor ruimbagage.
Algemeen
ANVR
De algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden, zoals die met ingang van 1 februari 2017 luiden en van toepassing zijn op alle boekingen van het gehele aanbod van HelloBeautifulWorld. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Alle individuele rondreizen op onze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Voor het lezen van de ANVR-Reisvoorwaarden gaat u naar http://www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf.
SGR
HelloBeautifulWorld is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen daarom onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Voor meer informatie kijkt u op www.sgr.nl/garantieregeling.
Calamiteitenfonds
Wij zijn aangesloten bij het Calamiteitenfonds. U kunt bij een calamiteit aanspraak maken op de garantieregeling van het Calamiteitenfonds indien en voor zover de regeling daarin voorziet. Voor meer informatie kijkt u op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling.
Stel uw eigen reis samen
Alle individuele rondreizen van HelloBeautifulWorld kunt u zelf aanpassen en samenstellen. Alle boekingen die u maakt, krijgen de status 'aanvragen'. Meer informatie over de boeking vindt u onder het kopje ‘boeking en betaling’.
Privacy en auteursrecht
HelloBeautifulWorld voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van uw privacy.
Niets van onze website en andere media als ook deze Algemene Reisvoorwaarden van HelloBeautifulWorld mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HelloBeautifulWorld.
Conform de Reclamecode Reisaanbiedingen hanteert HelloBeautifulWorld correcte en duidelijke prijzen, inclusief de op het moment van publicatie bekend zijnde onvermijdbare kosten. Al onze reissommen zijn dan ook gepubliceerd inclusief vlieg- en ticketbelastingen als luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en brandstofheffing. Prijzen van o.a. vluchten veranderen voortdurend. De prijzen van onze reizen zijn niet gecheckt op actualiteit en beschikbaarheid van de aangeboden vluchten.
Bereikbaarheid HelloBeautifulWorld
HelloBeautifulWorld is telefonisch (+31 (0)10 302 7272) te bereiken tijdens kantoortijden. Voor de meest recente openingstijden gaat u naar www.hellobeautifulword.nl/contact.
In geval van nood is er altijd, 7 dagen per week en 24 uur per dag, een medewerker van HelloBeautifulWorld bereikbaar.
Boeking en betaling
BOEKING
Boeking maken
Het is voor minderjarigen niet toegestaan om een boeking te maken via onze website. Indien een minderjarige een boeking wil maken, moet hij aantonen dat zijn ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming hebben verleend.
Het is verboden om een boeking te maken of zich te laten registreren onder een valse naam of (e- mail)adres. Wij zijn gerechtigd om, bij boekingen die zijn gemaakt in strijd met wat in dit artikellid is bepaald, de reisovereenkomst op te zeggen, waarbij wij u de reeds betaalde reissom zullen terugbetalen onder aftrek van door ons gemaakte kosten.
Boeking op aanvraag
Uw boeking heeft de status 'aanvragen'. Wat betekent 'aanvragen'?
De onderdelen van de door u gekozen rondreis, zoals intercontinentale vluchten, lokale vluchten, hotels en vervoer ter plaatse, hebben wij niet op voorraad, en de prijzen van de onderdelen intercontinentale en lokale vluchten zijn niet gecheckt op actualiteit. De actuele beschikbaarheid en de prijs wordt door HelloBeautifulWorld direct na uw boeking opgevraagd bij onze leveranciers. Een boeking met de status 'aanvragen' is een definitieve boeking.
Na boeking nemen we zo spoedig mogelijk persoonlijk contact met u op. We starten direct met 'aanvragen' bij onze leveranciers. Als alle onderdelen van uw rondreisboeking beschikbaar zijn en de prijs komt overeen met het boekingsoverzicht op de website en met de boekingsbevestiging die we u na boeking per mail toesturen, dan boeken wij die onderdelen bij de leverancier en ontvangt u van ons een factuur en een definitief overzicht van de boeking.
Als niet alle onderdelen van uw rondreisboeking beschikbaar zijn en/of de actuele prijs een andere is, dan in de boekingsbevestiging, dan nemen wij direct opnieuw contact met u op. Samen met u overleggen we dan over de gevolgen voor uw rondreisboeking. In dat geval is pas sprake van een definitieve boeking als u instemt met de gevolgen voor uw rondreisboeking. Als u instemt, ontvangt u van ons een factuur en een definitief overzicht van de boeking.
Wanneer een boeking met de status 'aanvragen' wordt ingetrokken door de reiziger, voordat de gehele boeking akkoord is, is HelloBeautifulWorld genoodzaakt €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Indien wij de door u geboekte reis niet conform boeking kunnen aanbieden, mag u uiteraard kosteloos van uw boeking afzien.
Aansprakelijkheid reiziger
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met ons aangaat (de aanmelder of hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ook voor alle andere deelnemers aan de reis die hij aanmeldt. Als een minderjarige reiziger zich aanmeldt, dient een schriftelijke toestemming van de ouder(s)/voogd aan ons te worden toegezonden.
Herroepingsrecht
Elke individuele rondreis die u bij ons onderbrengt, wordt geboekt als een “definitieve boeking”. Op al onze individuele rondreizen is het herroepingsrecht uitdrukkelijk niet van toepassing. De onderdelen van de individuele rondreis, zoals vliegtickets, hotels enz., worden na boeking meteen vastgelegd en hierbij gelden direct annuleringskosten.
Preferenties en essenties
-Preferenties
Heeft u een bepaalde voorkeur of speciale wensen, dan melden wij deze aan onze lokale agent of de leverancier. In geen geval kunnen wij een dergelijke preferentie echter aan u bevestigen, noch kunnen wij garanderen dat uw preferentie door de leverancier wordt gehonoreerd.
-Essenties
Wilt u een essentie aan ons melden, dan moet u dit nadrukkelijk als essentie aan ons melden. Een essentie is een voorwaarde waaraan onze leveranciers moeten voldoen, alvorens de boeking definitief wordt. Heeft u assistentie nodig op de luchthaven, dan moet dit ook aangevraagd worden als essentie. De administratiekosten voor een medische essentie bedragen € 25,-. Het kan zijn dat u op uw bestemming nog een toeslag moet betalen voor preferenties en/of medische essenties. Dit is het geval als er aan de preferentie of medische essentie extra kosten zijn verbonden. Denk bijvoorbeeld aan een speciaal dieet.
Rolstoel of rollator mee
Bent u afhankelijk van een rolstoel, rollator of ander essentieel hulpmiddel, dan bent u zelf verantwoordelijk om te bepalen of de reis geschikt voor u is. Wij kunnen geen inschatting maken van uw fysieke beperkingen en de gevolgen daarvan voor uw reiservaring. Wel kunnen wij onze leveranciers om hulp vragen om de reis zo aangenaam mogelijk voor u te maken. U moet ons dan heel concreet melden wat de eisen zijn die u stelt aan alle onderdelen van de reis. Hoe concreter, hoe beter. We behandelen uw boeking als een essentie.
Uw mobiele telefoonnummer
Bij het maken van uw boeking vragen wij om uw mobiele telefoonnummer. Niet alleen kunnen wij u dan sneller bereiken tijdens het boekingsproces. Ook in geval van een calamiteit op de reisbestemming kunnen wij u dan snel bereiken. Indien wij u in een dergelijk geval niet kunnen bereiken, omdat u geen mobiel nummer heeft verstrekt, dit onjuist is of als uw telefoon uit staat, is HelloBeautifulWorld hiervoor niet aansprakelijk.
Aantal personen
Elke boeking is beperkt tot het aantal deelnemers dat vermeld staat in de reisovereenkomst. Het overschrijden van dit aantal, ongeacht het reisonderdeel is niet toegestaan.
Boekingen vanaf 8 personen
Zijn er meer dan 8 personen in uw reisgezelschap, dan hebben wij op de website geen relevante prijzen. Bel of mail ons. Zodat we u een passend voorstel kunnen doen.
Kindertarieven
Kinderen vanaf 2 jaar komen voor eventuele kortingen in aanmerking indien zij meereizen met twee vol betalende reizigers. Vermeldt onder het kopje 'reizigers' op onze website de juiste gegevens van uw reisgezelschap, inclusief de leeftijden van de kinderen op de dag van uw vertrek. De dan getoonde prijzen zijn inclusief alle van toepassing zijnde (kinder)kortingen van al onze leveranciers.
Reist er een kind mee in uw reisgezelschap dat op de dag van vertrek jonger is dan 2 jaar? Bel of mail ons, zodat we een passend aanbod kunnen doen.
BETALING
Reserveringskosten
Op alle boekingen hanteren wij reserveringskosten van € 35,- per boeking.
Aanbetaling
Met het aangaan van de reisovereenkomst wordt een aanbetaling van 30% van de totale reissom gedaan. De aanbetaling moet direct op onze bankrekening worden bijgeschreven.
Restantbetaling
Het restant van de reissom moet uiterlijk 42 kalenderdagen voor de vertrekdatum door HelloBeautifulWorld zijn ontvangen. U bent in verzuim als u niet tijdig betaalt.
Afwijkende betalingsvoorwaarden
Luchtvaarmaatschappijen verlangen bij boeking vaak onmiddellijke en volledige betaling van de gehele ticketprijs. In dat geval melden wij dat en moet u de ticketprijs direct aan ons betalen. Sommige leveranciers, zoals bv. Machu Picchu, verlangen bij boeking ook volledige en directe betaling. In dat geval melden wij dat en moet u de prijs en overige relevante kosten direct aan ons betalen. In al deze gevallen gelden ook afwijkende annuleringsvoorwaarden. Deze kosten bedragen altijd 100% van de prijs.
Vertrek binnen 6 weken
Indien de overeenkomst binnen 42 kalenderdagen voor de dag van vertrek tot stand komt, moet direct de gehele reissom worden betaald.
Niet tijdig betalen
Als u niet tijdig heeft betaald, ontvangt u een kosteloze betalingsherinnering, waarin u een termijn van vijf kalenderdagen wordt gegeven om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. HelloBeautifulWorld heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de annuleringskosten, zoals verderop in deze reisvoorwaarden geformuleerd, van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
Wanneer u niet tijdig aan uw betalingsverplichting heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Ook bent u gehouden tot vergoeding van de gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal 15% over reissommen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van €40,-.
Geldigheid prijzen en reizen
HelloBeautifulWorld werkt met fluctuerende prijzen, wat betekent dat prijzen kunnen verschillen naargelang het moment van boeken of het aantal reizigers. Dit kan samenhangen met het publiceren van een prijsactie/-aanbieding met een kortdurende boekingsduur door bv. luchtvaartmaatschappijen, hotels of lokale agenten. Helaas kan HelloBeautifulWorld geen restitutie verlenen aan klanten die voor of na de boekingsduur van een kortdurende prijsactie/-aanbieding hebben geboekt. Op onze website vindt u alle (boekings)mogelijkheden en de meest actuele prijzen. HelloBeautifulWorld behoudt zich het recht om de prijzen van elke willekeurige reis of reiselement dagelijks op de website te wijzigen. De prijzen en de beschikbaarheid van onze individuele rondreizen zijn niet gecheckt op actualiteit.
Grensdocumenten
De onderstaande informatie is van toepassing op reizigers met de Nederlandse nationaliteit. Reizigers met een andere dan de Nederlandse nationaliteit raden wij aan de consulaire afdeling van de ambassade van het te bezoeken land te raadplegen voor de juiste grensdocumenten.
Paspoort
U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort en de vereiste grensdocumenten. Op de meeste bestemmingen dient uw paspoort bij thuiskomst nog zes maanden geldig te zijn. Zie ook de praktische informatie per bestemming op onze website. HelloBeautifulWorld is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten die voortvloeien wanneer u niet in het bezit bent van een paspoort met de juiste geldigheidsduur.
Het paspoortnummer dat u invult tijdens de boeking, dient het nummer te zijn van het paspoort dat u tijdens uw reis gebruikt. Houdt u er rekening mee dat vluchten met bepaalde binnenlandse luchtvaartmaatschappijen pas ingeboekt kunnen worden op het moment dat het juiste paspoortnummer bekend is bij HelloBeautifulWorld.
U dient zelf te informeren naar de exacte grensdocumenten die u nodig heeft als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit geldt ook voor de landen waar een tussenlanding of overstap wordt gemaakt.
Visum
Voor reizen naar vele bestemmingen is een visum verplicht. Bij de praktische informatie van de betreffende bestemming kunt u meer informatie hierover vinden. Voor de meeste bestemmingen kunt u dit visum al in Nederland aanvragen.
Uiteraard kunt u ook zelf uw visum regelen, meer informatie hierover staat onder de praktische informatie van de desbetreffende bestemming.
Ongeacht hoe u uw visum regelt: u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van een visum. HelloBeautifulWorld is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten die voortvloeien wanneer u niet in het bezit bent van een correct visum.
Kinderen
Per 26 juni 2012 dienen alle meereizende kinderen, ongeacht de leeftijd, te beschikken over een geldig paspoort.
Als niet beide ouders reizen met een minderjarig kind (tot 18 jaar) of het meereizend kind heeft een andere achternaam dan de volwassene(n) met wie hij/zij reist, geldt het volgende. U moet ervoor zorgen dat het kind een Engelstalige verklaring bij zich heeft. In die verklaring moet staan dat de achterblijvende ouder (die wel dezelfde achternaam draagt als het kind) toestemming verleent aan het kind om de reis te maken. De verklaring moet worden ondertekend door de achterblijvende ouder. Bij deze verklaring moet een kopie van het paspoort van de achterblijvende ouder gevoegd worden. Een exemplaar van het formulier is te downloaden op de website www.rijksoverheid.nl. Wij adviseren u om deze website te checken.
Gezondheid
Vaccinaties
Voor de meeste bestemmingen die wij aanbieden, zijn er adviezen en/of voorschriften op het gebied van de gezondheid. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de GGD (vaccinatielijn 0900-202 55 05), uw huisarts en diverse informatielijnen, zoals het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.
Medische zorg/ geneesmiddelen
In Nederland bent u goede medische zorg gewend. Dit is in het buitenland niet altijd vanzelfsprekend. Zo kunnen zelfs simpele medische voorzieningen in sommige gevallen (bv. in de jungle van het Amazone gebied in Peru) niet direct beschikbaar zijn. Houdt u daar rekening mee.
Indien u bepaalde geneesmiddelen regelmatig gebruikt, neem dan voldoende voorraad mee. Laat uw arts de naam in het Engels of eventueel Latijn noteren. Gebruikt u opium houdende medicijnen, dan moet u een in het Engels gestelde doktersverklaring bij u hebben. Ook indien uw medische situatie speciale aandacht vereist, is het aan te raden een Engelstalige brief van uw arts mee te nemen. Houdt u er verder rekening mee dat behandelingswijzen per land kunnen verschillen.
Lichamelijke conditie
In het geval u of één van uw reisgenoten niet over een goede gezondheid beschikt, verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen. In overleg met u kunnen wij u adviseren welke reismogelijkheid het beste op uw wensen en conditie aansluit. Bovendien raden wij u aan om voordat u de reis boekt, uw huisarts te raadplegen over de voorgenomen bestemming en/of route.
Reizen in hooggelegen gebieden (bijv. Peru) kan reizen fysiek zwaar maken. Een goede lichamelijk conditie is dan extra van belang. Heeft u hart- of ademhalingsklachten, neem dan voor boeking contact op met uw huisarts.
Verzekeringen
Verzekeringen
Een goede reis(bagage)-, ongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering afsluiten, vinden wij een vereiste. Een goede verzekering met een uitgebreide (buitenland) dekking kan u in geval van schade, letsel of ziekte een hoop onnodige kosten en ellende besparen. Uw eigen specifieke situatie (zoals uw bestemming en de daar te ondernemen activiteiten e.d.) bepaalt de benodigde dekking en de wenselijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten.
Reis: algemeen
Reisovereenkomst
De reisovereenkomst komt tot stand wanneer de reiziger een reis boekt met de status 'aanvragen' bij HelloBeautifulWorld. Na de totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de reiziger een definitieve bevestiging van de boeking en een factuur.
Reissom
In de definitieve bevestiging boeking vermeldt HelloBeautifulWorld de definitieve reissom en wat daarbij inbegrepen is.
Reisbescheiden
Uw reisbescheiden ontvangt u uiterlijk veertien dagen voor uw vertrek, op voorwaarde dat uw reissom in zijn geheel is bijgeschreven op onze bankrekening. Uw reisbescheiden ontvangt u per e-mail en bevat belangrijke informatie, zoals uw e-tickets, de contactgegevens van HelloBeautifulWorld en onze lokale vertegenwoordiging, de hotellijst, het laatst bekende reis- en routeschema en indien van toepassing de vouchers. Meestal ontvangt u na aankomst op uw bestemming nog aanvullende bescheiden van onze lokale vertegenwoordiging. Neem ook deze goed door.
Reisduur
De reisduur staat altijd vermeld in hele dagen. Ondanks de mogelijkheid dat u b.v. laat op de avond vertrekt en/of vroeg in de ochtend terugkeert, tellen deze dagen toch mee in de totale reisduur. Dit is usance in de reisbranche. Voor de uniformiteit kennen we geen hele of halve dagen en wordt dit mede zo vermeld i.v.m. de af te sluiten duur van de reisverzekering.
Lokale vertegenwoordiging
Ter plaatse fungeert onze lokale vertegenwoordiging als permanente vraagbaak. Een lokale vertegenwoordig(st)er spreekt meestal Engels. Onze vertegenwoordiging kan u informatie geven over het land, de gebruiken, de restaurantjes, de speciale winkeltjes en de excursies. Voor vertrek ontvangt u van ons het telefoonnummer van onze plaatselijke vertegenwoordiger. Bij problemen onderweg tijdens de reis verzoeken wij u direct contact met onze vertegenwoordiging te zoeken.
Feestdagen/ openingstijden
In het buitenland zijn diverse nationale, regionale en lokale feestdagen. Het is mogelijk dat gedurende uw verblijf in het betreffende land een feestdag of speciale gelegenheid wordt gevierd en dat hierdoor winkels, musea of andere bezienswaardigheden niet voor publiek toegankelijk zijn of beperkte openingstijden hebben. Ook kan er een beperkte dienstregeling gelden voor het openbaar vervoer. Soms komt het voor dat ad hoc of puur willekeurig een bezienswaardigheid gesloten is. Bij het beschrijven van het dagprogramma hebben we daar geen rekening mee gehouden. Wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
Route
Door technische en/of organisatorische redenen kan van de route en/of volgorde van de rondreis worden afgeweken. Tevens kan het voorkomen dat de openings- en/of sluitingstijden van bepaalde bezienswaardigheden in verband met lokale feestdagen e.d. worden aangepast. Uiteraard kan HelloBeautifulWorld hierop geen invloed uitoefenen.
Bagage
HelloBeautifulWorld adviseert u een maximum van 20 kg per persoon aan bagage mee te nemen. Wij vinden een grote, waterdichte reistas op wielen het meest praktisch. Maar dan wel van goede kwaliteit. Voor meer informatie hierover kunt u bij de praktische informatie onder het kopje ‘ik ga op reis’ kijken bij elke bestemming.
Voor het meenemen van extra bagage of bagage met een afwijkend formaat (ook van bijvoorbeeld een rolstoel, golftas of duikuitrusting) moet u bij de boeking altijd toestemming vragen. Dit in verband met mogelijke bijkomende kosten en de beperkte bagageruimte aan boord van een vliegtuig of bus.
Voor alle intercontinentale vluchten die door ons worden aangeboden geldt een bagagevrijstelling voor ruimbagage. Deze bagagevrijstelling verschilt per luchtvaarmaatschappij. Ook zijn er verschillen per traject. Ook voor handbagage verschillen de richtlijnen per luchtvaartmaatschappij en per traject. Voor binnenlandse vluchten zijn er per luchtvaartmaatschappij afwijkende bepalingen voor de vrijstelling voor ruimbagage.
Niet roken
Aan boord van zowel bussen, treinen als vliegtuigen is het verboden te roken. Dit verbod geldt in veel landen tegenwoordig ook in publieke ruimtes en horeca. Meer en meer landen buiten de EU voeren een landelijk rookverbod in. Het invoeren van zo’n verbod is geen reden om uw boeking kosteloos te mogen annuleren of wijzigen.
Weer en klimaat
Op onze website vermelden wij per bestemming, ter indicatie en oriëntatie, informatie over het klimaat op de bestemming. Let op, het weer is geen klimaat. Klimatologisch verandert er veel in de wereld. HelloBeautifulWorld kan niet aansprakelijk worden gesteld als de weersomstandigheden ter plaatse afwijken van hetgeen op onze website staat vermeld.
'Private' of 'Share'
Al onze rondreizen zijn individuele reizen. U maakt uw persoonlijke reiskeuze op onze website; ‘Private’, ‘Share’ of huurauto voor het vervoer ter plaatse.
Kiest u voor ‘private’, dan reist u altijd met uw eigen reisgezelschap, zowel tijdens de transfers, de reistrajecten als tijdens de excursies. In een auto of minibus met uw eigen chauffeur. De auto of minibus is afgestemd op de omvang van uw reisgezelschap. Tijdens de excursies, en soms ook onderweg, is er een Engelssprekende gids.
Kiest u voor ‘share’, dan reist u individueel, meestal met het openbaar vervoer. Tijdens de reistrajecten is dat een treinreis, een comfortabele lange afstand bus of een toeristenbus. De excursies zijn meestal in internationaal gezelschap met een Engelssprekende gids. De meeste transfers naar hotel, luchthaven, trein- of busstation zijn ‘private’, sommige zijn collectief.
Reis: verblijf
In- en uitchecken
Volgens internationale standaard kunt u bij aankomst in uw hotel uw kamer vanaf het middaguur betrekken. De ervaring leert dat veel hotels zich daar niet aan houden, omdat er nog volop kamers worden schoongemaakt, en men niet wil dat u een kamer betrekt die niet gereed is voor gebruik. Op de dag van vertrek dient u uw kamer in het algemeen tussen 10.00 en 12.00 uur te verlaten. Uiteraard kunt u ter plaatse navragen of u de kamer op de dag van vertrek (eventueel tegen betaling) mag aanhouden.
Maaltijden
In de hotels is altijd een ontbijt inbegrepen. Soms zijn er meer maaltijden, zoals een lunch tijdens een excursie in de reissom opgenomen. Bij elke rondreis onder het kopje ‘inbegrepen’ vindt u precies welke maaltijden in de prijs van de reis zijn opgenomen. Indien u door vertragingen of wijzigingen in het reis- of vluchtschema niet van een maaltijd gebruik kunt maken, wordt hiervoor geen restitutie verleend.
Kamertypes en bedden
In veel hotels zijn 1-persoonskamers schaars. Ook zijn deze kamers vaak minder van kwaliteit qua grootte, ligging en/of faciliteiten dan een 2-persoonskamer. Toch moet u bijna altijd een toeslag betalen op de per persoonsprijs van de 2-persoonskamer. De hoteleigenaar berekent de prijs vooral o.b.v. het ruimtebeslag van de kamers en weet dat een 1-persoonskamer een schaars product is. Dit is helaas een internationaal gegeven, waarop wij geen invloed hebben. Bedden in 2-persoonskamers kunnen per hotel behoorlijk verschillen; twee 1-persoonsbedden of één tweepersoonsbed waar de afmetingen per hotel of per kamer kunnen verschillen. Wij hebben er geen invloed op. Meldt ons uw voorkeur voor de bedden in een 2-persoonskamer, en wij geven het door aan de hotels. Garanties dat uw voorkeur wordt gehonoreerd kunnen we niet geven.
Boekt u één kamer met 3 of 4 personen, dan verblijft u veelal in een 2-persoonskamer waarin een extra bed of extra bedden (opklapbed, bedbank, matras op de grond of bijzet bed) zijn geplaatst. Houdt u er rekening mee dat het comfort van een extra bed veelal minder is dan van de overige bedden. De loop- en leefruimte in uw kamer wordt door het bijplaatsen van bedden vanzelfsprekend beperkt.
Airconditioning
Als op de website is vermeld dat een bepaalde accommodatie over airconditioning beschikt, zal deze over het algemeen alleen in de warmste periodes (in het jaar en op de dag) functioneren. Een airconditioning of fan/ventilator is zelden geruisloos, zelfs als de motor van de installatie zich aan de buitenzijde van de accommodatie bevindt. Ook blijkt in de praktijk dat een airconditioning lang niet altijd per kamer individueel kan worden ingesteld. Vanwege het forse energieverbruik wordt de airconditioning bijna altijd automatisch uitgeschakeld als u niet op uw kamer bent.
Badkamer
De inrichting is vaak niet zoals u thuis gewend bent. Onze ervaring is dat er door architecten en hoteleigenaren wereldwijd vaak erg slecht is nagedacht over de gebruiksvriendelijkheid van de badkamer. Laat staan dat er standaarden zijn hoe je de temperatuur van de mengkraan regelt en deze harder of zachter zet. Het is lang niet altijd mogelijk een douchekop op te hangen, zeker niet bij een douche in het bad en soms ontbreekt een douchegordijn of is het door kalk en zeep aangetast. Door de invloed van geringe ventilatie, vocht, zeep, shampoo e.d. kan het voorkomen dat er zwarte plekken ontstaan. Dit houdt echter niet in dat de badkamer dan ook vuil is.
Balkon/ terras
Als kamers over een balkon/ terras beschikken moet u er rekening mee houden dat de balkons/ terrassen in bijna alle gevallen te weinig ruimte bieden om er uitgestrekt op te liggen/zonnen. Vaak is een balkon/ terras slechts enkele vierkante meters groot. Voor de afmetingen van balkons/ terras kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
Bedden
Bedden en matrassen zijn vaak niet zoals u thuis gewend bent; of (veel) te zacht of (veel) te hard. Ook zijn de bedden en matrassen veelal niet langer dan 1.90 m. De 2-persoonsbedden hebben vaak verschillende breedtes, die variëren van 1.60 tot 2.00 meter. Ook de matrassen zijn verschillend; een groot matras of 2 enkele matrassen. Hier hebben wij geen invloed op. Ook in hoogte kunnen ze verschillen.
Wifi
Op de website vermelden we of er wifi aanwezig is in het hotel. Hier maken we onderscheid tussen wifi in de publieke ruimtes of op de kamer, en of het gratis is of tegen betaling. Het is goed om te beseffen dat de (constante) werking en snelheid van draadloos internet in het buitenland kan afwijken van wat u gewend bent. Werking en snelheid van wifi op uw bestemming is dan ook niet gegarandeerd.
Waardevolle zaken en/of sieraden
Wij adviseren u om geen waardevolle zaken, zoals sieraden mee te nemen op reis. Ook de sieraden of de horloges die u gewend bent dagelijks thuis te dragen, kunt u beter uit het zicht houden. Dat geldt ook voor dure merk handtassen, prijzige camera's en mobiele telefoons. U reist naar landen waar soms grote armoede heerst en dikwijls geldt dan: voorkomen is beter dan genezen. Tevens willen wij u aanraden om altijd een reisverzekering af te sluiten en te checken of deze verzekering het verlies of de diefstal van waardevolle zaken dekt.
Water, elektriciteit en sanitair
Het leidingwater in de landen die we aanbieden is ongeschikt als drinkwater. Leidingwater en zwembadwater kunnen bovendien zout zijn en/of chloor bevatten. De ervaring leert ook dat storingen in de water- en elektriciteitsvoorzieningen kunnen optreden. De oorzaak hiervan ligt vaak bij de gemeentelijke of regionale autoriteiten die tot tijdelijke afsluiting of distributie overgaan. Wat elektriciteit betreft, ligt het meestal aan een overbelasting van het lokale elektriciteitsnet. Wij zijn voor het ten gevolge hiervan ondervonden ongemak en/of geleden schade niet aansprakelijk. De warmwatervoorziening (douchen) en de elektriciteitsvoorziening worden soms gevoed door zonne-energie. Dit betekent dat bij minder mooi weer of veelvuldig gebruik van (warm) water en/of stroom in de accommodatie, deze voorziening niet toereikend zal zijn. De capaciteit van de watervoorziening is bovendien beperkter dan wij in Nederland gewend zijn. Ook vanuit milieuoverwegingen is een onbeperkte en constante (warm)watertoevoer niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. (Toilet)papier zal vaak niet mogen worden doorgespoeld in de sanitaire voorzieningen en zult u in de prullenbak moeten deponeren.
Classificatie
Het gebruik van sterrenaanduidingen geeft u en onszelf enig houvast over de combinatie van kwaliteit en faciliteiten voor een bepaalde accommodatie. De sterrentoewijzing wordt in de regel gedaan door de lokale toeristen-/hotelorganisatie aan de hand van lokale normen en standaards van het land of de regio. Hiervoor bestaan echter geen internationale regels. Hierdoor kan een hotel met 3 sterren in het ene land sterk verschillen van een 3-sterrenhotel in een ander land. Zelfs verschillen per land zijn mogelijk en daardoor zijn vergelijkingen moeilijk te maken. Wij kijken altijd kritisch naar de sterren van een accommodatie en passen die aan, indien noodzakelijk, als we menen dat aan een aantal criteria niet wordt voldaan. Het kan voorkomen dat in de loop van een jaar de kwaliteit en de faciliteiten wijzigen, waardoor de betreffende classificatie aangepast zou moeten worden. Voor tussentijdse wijzigingen kunnen wij echter niet verantwoordelijk worden gehouden.
Zwembaden
In sommige landen en hotels is het dragen van een badmuts in een zwembad om hygiënische redenen verplicht gesteld. Het zwemmen in surfbroek, boxershort, t-shirt of ingesmeerd met zonnebrandolie/-crème, kan ook verboden zijn. In verband met het voorkomen van overlast, zijn in het zwembad balspelen en het gebruik van luchtbedden etc. meestal niet toegestaan. Buitenzwembaden worden door hotels vaak gesloten als het gebruik ervan vanwege de weersomstandigheden niet geschikt is.
Op onze website wordt soms de aanwezigheid van parasols of ligbedden genoemd. Het aantal beschikbare parasols en ligbedden is meestal niet toereikend voor het aantal verblijvende gasten in de accommodatie. De vraag is vaak groter dan het aanbod, zeker bij grotere accommodaties. Het kan dus voorkomen dat u op sommige dagen geen parasol en/of ligbed tot uw beschikking heeft.
Bouwactiviteiten
Van grote en geplande bouwactiviteiten of renovaties in een accommodatie worden wij van tevoren op de hoogte gesteld. Op het moment van uw reservering wordt u hierover geïnformeerd via onze website. Mocht de informatie na boeking bekend worden, zult u hiervan een apart bericht van ons ontvangen. Het kan echter ook voorkomen dat er buiten uw accommodatie bouwactiviteiten of wegwerkzaamheden plaatsvinden. Voor het eventuele ongemak veroorzaakt door werkzaamheden buiten uw accommodatie, kan HelloBeautifulWorld of de door u geboekte accommodatie geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
Geluidsoverlast
Als u in een accommodatie verblijft in het centrum van een grotere stad of een badplaats, dan krijgt u ook te maken met verkeerslawaai en het geluid van buitenrestaurants, bars, discotheken en religieuze instellingen. Maar weinig hotels in de stadscentra van landen die we aanbieden hebben geluidwerende beglazing. Vooral 's nachts kan verkeerslawaai overlast veroorzaken. HelloBeautifulWorld heeft daar uiteraard geen invloed op.
Ongedierte
Op onze (sub)tropische bestemmingen kan het klimaat ook ongedierte met zich meebrengen. Muggen, vliegen, kakkerlakken, enz. komen in warme landen nu eenmaal voor. Ze zijn ongevaarlijk als u de juiste maatregelen neemt en hebben niets te maken met het niveau van de hygiëne in uw hotel. Ook komen in bosrijke gebieden muizen e.d. voor. Helaas kan HelloBeautifulWorld geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor accepteren.
Verplichte toeslag kerst- en nieuwjaarsdiner
Veel accommodaties hanteren voor speciale feestdagen als kerst (mogelijk beide kerstdagen) en nieuwjaar een verplichte toeslag voor een kerst- en/of nieuwjaarsdiner. Omdat deze diners per accommodatie verschillen, kunnen wij niet aangeven uit hoeveel gangen dit bestaat en/of dit een uitgebreider en/of een extra feestelijk diner is. Deze toeslagen voor diners zijn niet in de reissom opgenomen.
Reis: vervoer
VLUCHTINFORMATIE
Vervoersvoorwaarden
Indien uw reis één of meer vluchten bevat, zijn op die vluchten de algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij(en) die de vlucht(en) uitvoert/uitvoeren van toepassing. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. De algemene vervoersvoorwaarden worden door ons mede bedongen ten behoeve van die luchtvaartmaatschappij(en) en gelden dus ook in de relatie tussen u en die luchtvaartmaatschappij(en).
Juiste naam op vliegticket
De naam in uw vliegticket dient overeen te komen met de naam in uw paspoort. Indien blijkt dat de naam in beide documenten niet met elkaar overeenstemt, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u te weigeren of kosten in rekening te brengen. In sommige gevallen moet een nieuw ticket worden uitgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien.
Vertrektijden; zorg dat u op tijd bent
Op uw ticket staat de vertrektijd van uw vlucht. Wij adviseren u om tijdig aanwezig te zijn op alle luchthavens, zodat u niet door onverwachte omstandigheden uw vlucht en/of aansluiting mist. Voor het inchecken op de luchthaven Schiphol adviseren wij u 2,5 tot 3 uur voor vertrek aanwezig te zijn. De incheckbalies sluiten altijd op de aangegeven tijd. Na de incheck moet u ervoor zorgen op tijd bij de gate te zijn waar uw vliegtuig vertrekt. Op uw instapkaart staat het nummer van de gate en wanneer u kunt instappen. Meestal staat ook de tijd aangegeven wanneer de gate sluit, en u niet meer aan boord kunt. De sluitingstijd van de gate is dus niet de vertrektijd van de vlucht. Luchtvaartmaatschappijen zijn streng en strikt in het naleven van zowel de sluitingstijden van de check-in als van de gate. HelloBeautifulWorld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van een vlucht en/of aansluiting door het te laat aankomen bij de incheckbalie of bij de gate.
Non-stop, rechtstreeks of met een overstap
Indien wordt gesproken over een non-stopvlucht dan betekent dit een directe vlucht zonder tussenlanding. Bij een rechtstreekse vlucht hoeft u niet over te stappen op een ander vliegtuig, maar wordt gewoonlijk één of meerdere keren een tussenlanding gemaakt.
Wij bieden ook vluchten aan waar u een tussenlanding/overstap maakt. Bij het reserveren van aansluitende vluchten wordt altijd getracht een minimale overstaptijd aan te houden. Het kan echter voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij een langere overstaptijd adviseert om te vermijden dat de aansluitende vlucht wordt gemist. Hoewel luchtvaartmaatschappijen strikte vertrektijden aanhouden, kan door omstandigheden vertraging optreden waardoor de aansluitende vlucht wordt gemist. HelloBeautifulWorld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in het reisschema door vertragingen of ander oponthoud veroorzaakt door luchtvaartmaatschappijen. HelloBeautifulWorld aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele aanpassingen aan het programma en/of meerkosten die daaruit voortvloeien.
Bagage
Voor alle intercontinentale vluchten die door ons worden aangeboden geldt een bagagevrijstelling voor ruimbagage. Deze bagagevrijstelling verschilt per luchtvaartmaatschappij. Ook zijn er verschillen per traject. Ook voor handbagage verschillen de richtlijnen per luchtvaartmaatschappij en per traject. Voor binnenlandse vluchten zijn er per luchtvaartmaatschappij afwijkende bepalingen voor de vrijstelling voor ruimbagage.
Vloeistoffen in handbagage
In verband met veiligheidsmaatregelen mogen vloeibare stoffen slechts beperkt in de handbagage worden meegenomen: maximaal 100 ml per verpakking en maximaal 1 liter in totaal. Dit alles moet zijn verpakt in een doorzichtige afsluitbare zak van ca. 20 bij 20 cm. Bedenk dat niet alleen water en andere drankjes, maar ook gels, pasta’s, lotions en inhoud van spuitbussen vloeistoffen zijn. Toiletartikelen, zoals tandpasta, scheerschuim, haargel, lipgloss en crèmes vallen hier dus ook onder. Vloeistoffen die op de luchthaven zijn gekocht in tax free winkels worden na afrekening in een verzegelde tas aan u overhandigd. Wacht met het verbreken van de zegels tot na de laatste controle op de laatste luchthaven van de heen- of terugreis. U mag alleen vloeistoffen in uw koffers en tassen inpakken als deze worden ingecheckt om als geregistreerde bagage vervoerd te worden in het ruim van het vliegtuig.
Schade en verlies van bagage
Als uw bagage niet of beschadigd is aangekomen op de luchthaven van aankomst, moet u een zogenoemd Property Irregularity Report (PIR) rapport laten opmaken. U moet zich dan bij de grondafhandelaar van de luchtvaartmaatschappij melden. Welke grondafhandelaar dat is, ziet u op de luchthaven. Voor het opmaken van een PIR-rapport heeft u uw boarding pass (instapkaart) met het zogenaamde baggage receipt (claimbiljet) nodig. Het claimbiljet heeft u ontvangen bij het inchecken van uw bagage. Gooit u deze dus niet weg voordat u heeft vastgesteld dat uw bagage (onbeschadigd) is aangekomen. De vergoedingen bij verlies, vertraging of schade van geregistreerde bagage is in internationale verdragen beperkt tot maximaal een bedrag van 1.131 Bijzondere Trekkingsrechten (SDR). De SDR is een door het Internationaal Monetaire Fonds vastgestelde valuta. De koers ten opzichte van de euro wisselt per dag. Op het moment van publicatie van deze voorwaarden is het bedrag €1.275,-. U kunt deze koers raadplegen op www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx. Het genoemde bedrag aan schadevergoeding is een maximum. Het kan uiteindelijk minder zijn. Dit heeft te maken met toepasselijke verdragen en is afhankelijk van de luchthavens waarvan u vertrekt en waar u aankomst en het gewicht van uw bagage. Als u niets doet, kan hiervan niet worden afgeweken. Maar als uw bagage meer waard is dan dit maximum, kunt u bij incheck de luchtvaartmaatschappij om een hoger maximum vragen. Dit doet u door een zogenoemde 'declaration of interest' in te vullen en het betalen van een extra vergoeding. Hoeveel dit is, verschilt per luchtvaartmaatschappij. Het personeel bij de incheckbalie kan u daar verder mee helpen. Kostbare en kwetsbare artikelen (denk aan camera’s of juwelen) en medicijnen moeten als handbagage in de cabine worden meegenomen. Dit in verband met mogelijk verlies of een verlate aankomst van uw bagage.
Stoelreserveringen en maaltijdvoorkeur
Om extra service te bieden voor onze klanten, kan HelloBeautifulWorld bij de luchtvaartmaatschappijen die dit toestaan vooraf voorkeursstoelen in het toestel vastleggen. De luchtvaartmaatschappij behoudt zich echter altijd het recht voor hier wijzigingen in aan te brengen. Aan een dergelijke stoel- en maaltijdreservering kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en HelloBeautifulWorld aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de voorkeursstoelen door de luchtvaartmaatschappijen niet kunnen worden gegarandeerd. Soms rekent de luchtvaartmaatschappij toeslagen bij het boeken van een voorkeursstoel. Deze kosten worden toegevoegd aan uw factuur.
Vertragingen
Door overmacht, zoals drukte in het luchtruim, stakingen (ook openbaar vervoer) of weersomstandigheden, kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door dergelijke vertragingen bij heen- of terugreis aansluitend (openbaar) vervoer niet mogelijk zijn, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.
Vertrekbelasting en brandstofprijzen
Op een aantal bestemmingen kan ter plaatse een vertrekbelasting worden geheven, welke per bestemming en per luchthaven verschilt. Voor zover bij publicatie bekend, staat bij de reis vermeld of er vertrekbelasting betaald moet worden. De vertrekbelasting is echter onder voorbehoud en aan wijzigingen onderhevig.
Vluchten naar of via de VS en Canada
Met ingang van 12 januari 2009 bent u verplicht elektronische reistoestemming te verkrijgen via het Elektronisch Systeem voor Reistoestemming ESTA, voordat u aan boord kunt gaan van een vliegtuig of schip naar de VS. Voor een online aanvraag kunt u naar de website van ESTA gaan.
Wij raden u aan de aanvraag tijdig in te dienen (tenminste 3 dagen vóór vertrek, maar bij voorkeur direct na boeking) en adviseren u een afdruk van de ESTA-autorisatie mee te nemen ten behoeve van de check-in. ESTA geeft in de meeste gevallen onmiddellijk autorisatie nadat u de gevraagde informatie hebt ingevuld, maar in sommige gevallen kan het 3 dagen in beslag nemen. Als geen toestemming wordt gegeven dient u een visum aan te vragen via de Amerikaanse ambassade.
De autorisatie is geldig voor een periode van maximaal 2 jaar of tot de datum waarop uw paspoort verloopt, tenzij de toestemming eerder wordt herroepen. Gegevens met betrekking tot verblijfadres, vluchtnummer etc. moet u wel per reis actualiseren.
Reizigers zonder een geldige ESTA verklaring of zonder een geldig visum worden bij de check-in geweigerd. HelloBeautifulWorld is niet aansprakelijk als u bij de check-in geweigerd wordt.
Vluchttoeslag
Bij alle luchtvaartmaatschappijen is de economy class in verschillende boekingsklassen onderverdeeld. Elke boekingsklasse heeft een ander tarief. Dit verklaart dan ook mede waarom u soms meer of juist minder heeft betaald dan een medereiziger op dezelfde vlucht. Meestal geldt, hoe vroeger u boekt hoe meer kans u heeft om te boeken in de voordeligste boekingsklasse. Onze prijzen zijn gebaseerd op de voordeligste boekingsklasse binnen de economy class van de luchtvaartmaatschappij. Deze prijzen zijn niet gecheckt op actualiteit of beschikbaarheid ten tijde van uw boeking. Na boeking checken wij de actuele prijs en de beschikbaarheid van de in de reis opgenomen vluchten. Indien van toepassing vermelden wij de vluchttoeslag(en) van deze vluchten na boeking, telefonisch of in een reisvoorstel.
BUS INFORMATIE
Als we gebruik maken van bussen, zijn dat lange afstand bussen of toeristenbussen. Lange afstand bussen zijn in veel landen vaak verrassend comfortabel. Toeristenbussen onderscheiden zich van lange afstand bussen, omdat ze zich richten op toeristen. Onderweg van A naar B worden stops gemaakt bij toeristische bezienswaardigheden.
PERSONENAUTO, TAXIBUS OF MINIBUS
Kiest u voor 'private', dan reist u afhankelijk van de omvang van uw reisgezelschap per personenauto, taxibus of minibus. De vervoermiddelen voldoen aan de plaatselijke vergunningseisen.
TREINREIZEN
Als er een treintraject in uw reisschema is opgenomen, dan is dat omdat de treinreis bijzonder is (zoals bv op Java, van Bandung naar Jogjakarta), omdat je er alleen per trein kunt reizen (zoals naar Aguas Calientes voor het bezoek aan Machu Picchu) of omdat het een leuke ervaring is en u in contact kunt komen met de plaatselijke bevolking. Soms zijn het nachttrajecten. In dat geval is een bed in een 4-persoons couchette inbegrepen in de reissom. Tegen een toeslag boekt u een 2-persoonscouchette. Bijna altijd is dat die 4-persoonscouchette voor privé gebruik.
TRANSFERS
Tijdens de reis regelen wij het vervoer van de luchthavens, bus- of treinstations naar uw accommodatie en tussen accommodaties, tenzij anders is vermeld in het reisaanbod. Soms kan het vervoermiddel niet tot aan uw hotel rijden, bv. als het hotel in een voetgangerszone ligt. Misschien zult u hierdoor ca. 50-100 meter (met bagage) moeten lopen. Vaak laden de chauffeurs, de medewerkers van accommodaties of andere dienstverleners uw bagage in en uit de vervoermiddelen. U moet zelf in de gaten houden dat uw bagage hierbij niet zoek raakt, vergeten wordt of beschadigd raakt.
Reis: excursies
In het reisaanbod zijn per reis diverse excursies opgenomen in de prijs van de rondreis. Kijk per reis bij 'inbegrepen' wat er aan excursies is opgenomen in de prijs van de rondreis. Per excursie wordt aangegeven of deze 'private' of 'share' wordt uitgevoerd. Naast deze excursies kunt u ook aanvullend tegen een meerprijs excursies boeken op onze website. Waar mogelijk kunt u kiezen voor een 'private' of 'share' uitvoering. De excursies die wij aanbieden worden uitgevoerd door betrouwbare lokale partners, die allemaal over de vereiste vergunningen beschikken voor het uitvoeren van de door ons aangeboden excursies. De uitvoering van de excursies kan worden aangepast of opgeschort als lokale omstandigheden daartoe aanleiding geven. Ter plaatse wordt u daarover geïnformeerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor aanpassingen die ter plaatse zijn gedaan.
Ter plaatse aangeboden en door u geboekte excursies worden buiten de invloedssfeer van HelloBeautifulWorld aangeboden. Plaatselijke agenten zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van deze excursies. Voor eventuele schade en/of gevolgschade door ontstane ongelukken aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.
Annuleren, wijzigen en indeplaatsstelling
ANNULEREN
Annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de reissom;
b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom;
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom;
e. bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Als er afwijkende voorwaarden zijn op onderdelen van de reissom, dan zullen deze bij boeking worden meegedeeld. De hierboven genoemde percentages gelden voor het deel van de reissom minus het deel waarvoor afwijkende voorwaarden gelden.
Afwijkende annuleringskosten
Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Uiterlijk bij boeking of in een reisvoorstel zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
Annulering buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
Deelannulering
a. Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf tijdens de rondreis in een hotel of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Voor de hiervoor overblijvende reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die de reisorganisator hanteert.
c. Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
d. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
Annulering door HelloBeautifulWorld
HelloBeautifulWorld heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van HelloBeautifulWorld aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
WIJZIGINGEN
Wijziging door reiziger
Na totstandkoming van de overeenkomst kunt u om wijziging hiervan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat u de gewijzigde reissom, die van toepassing is na wijziging, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, voldoet. Bovendien zijn wijzigingskosten van €27,- van toepassing.
Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist en tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht. Mocht een wijziging niet mogelijk zijn dan zal de oorspronkelijke overeenkomst worden gehandhaafd, tenzij u aangeeft te willen annuleren. De annuleringsbepalingen, zoals omschreven onder ‘annulering' zijn dan van toepassing.
Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel)annulering. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.
Wijziging door HelloBeautifulWorld
HelloBeautifulWorld behoudt zich het recht voor, conform de ANVR-Reisvoorwaarden en de reisvoorwaarden van HelloBeautifulWorld, de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, de verschuldigde belastingen/heffingen of de wisselkoersen hiertoe aanleiding geven.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat in een vrij laat stadium vooraf of zelfs tijdens de reis door technische en/of organisatorische redenen één of meerdere wijzigingen worden doorgevoerd.
INDEPLAATSSTELLING
Tijdig voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander, mits de ander voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend wordt, en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen deze indeplaatsstelling. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover HelloBeautifulWorld voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigings- en communicatiekosten van €50,- en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
Klachten/ niet helemaal tevreden/ voldoet niet aan de verwachtingen
Klachten voor de reis
Mocht u voor aanvang van uw reis een klacht hebben, dan kunt u deze direct schriftelijk aan HelloBeautifulWorld kenbaar maken. Dit doet u per e-mail via reisspecialisten@hellobeautifulworld.nl.
Verwachtingen (klachten tijdens de reis)
Wanneer uw reis niet naar verwachting wordt uitgevoerd, meldt u dit ter plaatse zo spoedig mogelijk, zodat naar een oplossing kan worden gezocht om het resterende gedeelte van uw reis wel naar tevredenheid te laten plaatsvinden. Daarvoor moet u zich, in deze volgorde, melden bij: onze lokale vertegenwoordiger, als deze niet aanwezig of niet bereikbaar is, HelloBeautifulWorld in Nederland. U doet dit door te bellen naar ons nummer dat 24/7 geopend is: +31 (0)10 302 7272.
Mocht na melding van uw klacht ter plaatse, blijken dat deze niet is opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van uw reis moet uw klacht direct worden gemeld bij HelloBeautifulWorld in Nederland.
Als u niet aan bovenstaande meldingsplicht voldoet en HelloBeautifulWorld daardoor niet in de gelegenheid is gesteld uw klacht te verhelpen, kan uw eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
Feedback (klachten na de reis)
Als uw klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost, moet u deze uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis niet is doorgegaan, gemotiveerd worden ingediend bij HelloBeautifulWorld. Dit kan per e-mail naar reisspecialisten@hellobeautifulworld.nl. HelloBeautifulWorld zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven. Mocht de klacht niet tijdig zijn ingediend, dan wordt deze niet door HelloBeautifulWorld in behandeling genomen, tenzij u hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. HelloBeautifulWorld geeft u hierover per e-mail bericht.
Geschillencommissie
Mocht u klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u desgewenst uiterlijk binnen twaalf maanden na indiening van uw klacht het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen.
Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk als uw rondreis niet voldoet aan de verwachtingen die u heeft, als dit wordt veroorzaakt door overmacht. Daarbij kunt u denken aan alle omstandigheden waar wij geen invloed op hebben en die redelijkerwijs niet aan ons toe te rekenen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: drukte op de weg of in het luchtruim, stakingen bij het openbaar vervoer of weersomstandigheden.
Vergissingen door HelloBeautifulWorld
Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor deze middels aanvullingen op onze website te corrigeren.

Copyright © juli 2017- HelloBeautifulWorld
Blijf op de hoogte van aanbiedingen en acties

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Informatie over HelloBeautifulWorld

HelloBeautifulWorld is jong, ambitieus en dynamisch. Ook al zijn we jong, we hebben tientallen jaren reiservaring. Zowel professioneel als privé. Professionele ervaring in leidende posities o.a. bij grote (inter)nationale reisbedrijven. Onze privé reiservaring beslaat enkele decennia, en gaat over alle continenten. We weten wat er in de wereld te koop is. We weten waar u wilt zijn. En weet u het zelf nog niet, dan hebben wij het voor u bedacht. Liefde voor reizen is wat ons drijft. Reizen verrijkt je leven. HelloBeautifulWorld ziet reizen als de vervulling van een primaire levensbehoefte; pure nieuwsgierigheid naar wat er achter de horizon verborgen ligt. We zetten onze reiservaring in, en onze liefde voor reizen, om voor u de meest optimale rondreis samen te stellen. Rondreizen die u in staat stellen zorgeloos te genieten van wat achter de horizon verborgen ligt. Rondreizen die u desgewenst kunt 'tunen' op uw persoonlijke wensen. Betrouwbaar: we zijn aangesloten bij de branche organisatie ANVR. We zijn lid van de SGR, de Stichting Garantiefonds Reisgelden en van het Calamiteitenfonds.
Kunnen wij u helpen?